Gå direkt till innehåll

Kontakt

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Michael Diemer

Utredare Enheten för biologisk mångfald 010-6986153

Mia Olausson

Chef enheten för biologisk mångfald 010-6986003

Bodil Aronsson Forsberg

Utredare vid Miljöprövningsenheten 010-698 62 73
Niclas Törnell

Niclas Törnell

Chef avdelningen för fiskerikontroll 010-698 62 49

Fredrik Lindgren

Utredare Havsmiljöenheten tel 010-69863 14 mobil 076-538 62 14

Inger Dahlgren

Chef enheten fiskereglering Fiskereglering 010-698 60 20, 070-624 03 15

Thomas Klein

chef avdelningen för miljöanalys 010-6986049

Sofia Brockmark

Utredare, enheten för fiskereglering 010-698 65 81

Elin Hedman

Administrativ handläggare för fiskförvaltning på HaV 010-698 63 67

Anna Ek

Utredare, Enheten för vattenförvaltning Telefon: 010-6986048 Mobil: 076-5386193

Susanne Eriksson

utredare, enheten för biologisk mångfald och områdesskydd Telefon: 010-6986310, Mobil: 070-4640731

Pia Norling

utredare, enheten för biologisk mångfald och områdesskydd 010-698 60 97, mobil 076-538 60 97

Floor ten Hoopen

utredare, enheten för forskning och miljömål Telefon: 010-6986305 Mobil: 073-5918560

Martin Bjerner

chef vid Östersjöenheten för fältkontroll Tel: 010-698 6155

Björn Stührenberg

Kontrollkoordinator Östersjöenheten Telefon: 010-6986047 Mobil: 076-1340017

Agnes Ytreberg

Utredare Enheten för miljöövervakning 010-6986289 Mobil: 072-2396365
Lisa Bredahl Nerdal

Lisa Bredahl Nerdal

utredare, enheten för havsmiljöförvaltning tfn 010-6986333, mobil 076-538 6233

Margareta Lundin Unger

utredare, tillsynsvägledning och miljöbalksprövning 010-698 61 21, 076 - 538 61 21
Jan Schmidtbauer Crona

Jan Schmidtbauer Crona

Utredare, Enheten för havsplanering Tel: 010-698 64 09 Mobil: 076-538 62 09

Elisabeth Anderberg

utredare, enheten för biologisk mångfald tfn 010-6986139, mobil 076-5386139

Joacim Johannesson

Utredare, Enheten för havsplanering 010-6986151, 070-2530381

Ramona Liveland

Verksjurist, Juridiska enheten Telefon: 010-6986170

Gustav Blomqvist

utredare, fiskeregleringsenheten tfn 010-6986259, mobil 072-2297850

Jonas Pålsson

Utredare, Enheten för havsplanering 010-6986254 Mobil: 076-5386187

Stefan Kalogirou

utredare, enheten för fiskereglering Tel: 010-698 62 78, Mobil: 076-5387168
Bart Adriaenssens

Bart Adriaenssens

utredare, enheten för fiskereglering tfn 010-698 63 23, mobil: 070- 538 62 23

Norbert Häubner

utredare havsmiljöenheten tfn 010-6986063, mobil 076-5386063,

Robert Almstrand

utredare, havs- och vattenmiljöenheten 010-698 61 98, mobil 076 538 61 98

Jessica Nilsson

utredare, enheten för biologisk mångfald och områdesskydd Telefon: 010-6986215 Mobil: 076-5386215

Max Vretborn

utredare havsmiljöenheten tfn 010-6986069, mobil 076-5386069

Elisabet Thomson

chef, enheten för administrativ kontroll Telefon: 010-6986258, Mobil: 070-5640441

Martin Karlsson

Utredare, Enheten för fiskereglering Telefon: 010-6986242, Mobil: 076-5386132

Mårten Åström

Utredare, enheten för fiskereglering Telefon: 010-6986012

Ulrika Gunnartz

utredare, enheten för fiskereglering Telefon: 010-6986058 Mobil: 076-5386258

Stefan Kalogirou

Utredare Avdelningen för fiskförvaltning Telefon: 010-6986278 Mobil: 076-5387168
Mikael Krysell

Mikael Krysell

Chef miljöövervakningsenheten Telefon: 010-6986015 Mobil: 076-5386015
Jakob Granit

Jakob Granit

Generaldirektör 010-698 60 01

Wilhelm Gårdmark

Utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor Telefon: 010-6986147 Mobil: 076-5386147

Ulrika Stensdotter Blomberg

Utredare Enheten för miljöövervakning Telefon: 010-6986011 Mobil: 072-2139688

Susanna Hogdin

Utredare Enheten för miljöprövning och miljötillsyn 010-6986028 Mobil: 076-5386028

Åsa Häggström

Verksjurist Juridiska enheten Tel: 010-698 63 47 Mobil: 070-602 04 47

Elisabeth Sahlsten

Utredare miljöövervakningsenheten Tel: 010-698 63 11 Mobil: 076-538 61 11

Marie Hallberg

utredare, enheten för forskning och miljömål tfn: 010-698 61 42, mobil: 076-538 60 84

Linda Rydell

utredare, enheten för havs- och vattenförvaltning tfn 010-698 60 33, mobil 076-538 60 34

Philip Axe

utredare, Havs- och vattenmiljöenheten 010-698 60 26, mobil 076-538 60 36,

Malin Skog

utredare, enheten för fiskereglering el: 010-698 60 44, mobil 076-538 60 44

Johanna Egerup

utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor tfn 010-698 61 60, mobil 073-089 41 96

Pia Almbring

Utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn tfn 010-698 68 57, mobil 076-538 60 57

Malin Hemmingsson

Utredare, Enheten för miljöprövning och miljötillsyn Miljöbalksärenden, Vattenverksamhet, Muddring, Hamnar Tel: 010-698 61 84

Linus Hammar

Utredare, Enheten för havsplanering och maritima frågor tfn 010-698 61 15, mobil 070-214 18 25

Frida Åberg

utredare, enheten för havsmiljöförvaltning tfn 010-698 60 95, mobil 076-538 60 95

Anna Söderblom

chef, enheten för landningskontroll Tel: 010-698 61 59 Mobil: 073-089 53 67

Katarina Vartia

utredare, havs- och vattenmiljöenheten på HaV tfn 010-698 66 01, mobil 076-538 62 01

Anna Karlsson

utredare, enhetenför biologisk mångfald tfn 010-698 63 92, mobil 076-538 62 92

Johanna Eriksson

utredare, Enheten för havsplanering och maritima frågor Tel: 010-698 62 69 Mobil: 0767783474

Sara Steiner

Handläggare, Enheten för havsplanering och maritima frågor Tel: 010-698 62 08 Mobil: 076-772 32 94

Charlotta Stadig

utredare, Enheten för havsplanering och maritima frågor Tel: 010-698 62 51 Mobil: 070-605 12 26

Per Olsson

Biträdande avdelningschef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning Tel: 010-698 62 90, Mobil: 072-700 52 15

Marie Berghult

chef, havs- och vattenmiljöenheten tfn 010-698 60 16, mobil 076-538 60 19

Fredrik Ljunghager

utredare, enheten för miljöövervakning tel: 010-698 60 45, mobil: 076-134 00 15

Anders Bogelius

Verksamhetsutvecklare, Avdelningen för fiskförvaltning Tel: 010-698 61 44 Mobil: 070-601 32 41

Qamer Chaudhry

utredare, tillståndsenheten Tel: 010-698 60 87 Mobil: 076-538 60 87

Susanna Hogdin

utredare, Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning Tel: 010-698 60 28, Mobil: 076-538 60 28

Kristina Samuelsson

utredare, Havs- och vattenmyndigheten 010-698 61 23, mobil 076-538 60 70

Anna Söderblom

chef, enheten för landningskontroll Tel: 010-698 61 59, Mobil: 073-089 53 67

Daniel Isaksson

utredare, enheten för biologisk mångfald Tel: 010-698 60 30, Mobil: 076-538 60 31

Bengt Fjällborg

utredare, enheten för forskning och miljömål Tel: 010-698 60 60 Mobil: 076-538 60 60

Joacim Johannesson

utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 61 51, mobil 070-253 03 81, e-post

Åsa Gunnarsson

utredare, Enheten för miljöprövning och miljötillsyn 010-698 60 35, 076-538 60 35

Christina Hallström

Utredare, Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning Tel: 010-698 69 65, Mobil: 076-538 60 65

Ingemar Andersson

utredare, Enheten för biologisk mångfald Tel: 010-698 62 46, Mobil: 070-534 04 28

Peter Funegård

utredare, nternationella enheten Samarbete med Sydostasien, Tonfisk, Svarta havet och Medelhavet, EU:s fiskeavtal med Ryssland, Förvaltningsplaner för lax och ål Tel: 010-698 61 46, Mobil: 070-689 93 25

Erik Törnblom

Utredare Enheten för biologisk mångfald 010-698 60 92

Ann-Karin Thorén

utredare, Havs- och vattenmiljöenheten Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Övervakningsprogram för vattenförvaltning, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Rapportering av vattenförvaltningen Tel: 010-698 60 78 Mobil: 076-538 60 78

Catarina Hedar

Utredare Enheten för havsplanering och maritima frågor 010-698 67 84

Niels Krabbe

utredare, internationella enheten Folkrätt, Internationella avtal och traktat, Internationell havsrätt, Havsrättskonventionen, UNCLOS, OECD, Islands EU-anslutningsförhandlingar, WTO, Världshandelsorganisationen Tel: 010-698 69 97, Mobil: 076-538 62 77

Åsa Gunnarsson

utredare, Enheten för miljöprövning och miljötillsyn Tillsynsvägledning; enskilda avlopp, små avlopp, vattenskyddsområde, vattentäkt Tel: 010-698 60 35, Mobil: 076-538 60 35

Catharina Josephson

handläggare, enheten för administrativ kontroll Fångstintyg, IUU Tel: 010-698 61 74

Stig Thörnqvist

utredare, enheten för fiskereglering Tel: 010-698 6265 Mobil: 070-625 75 67

Anna Karlsson

Utredare, Avdelningen för havs- och vattenförvaltning Tel: 010-698 63 92 Mobil: 076-538 62 92

Jenny Nord

utredare, enheten för fiskereglering Kostnadsnyttoanalys, EU-beredning 010-698 62 30

Jarl Engquist

Handläggare, Enheten för administrativ kontroll, Avdelningen för fiskförvaltning Kvotuppföljning, Kvoter och statistik 010-698 62 05

Ulrika Siira

utredare, enheten för forskning och miljömål Miljömålsarbete, Miljökvalitetsmål, Fördjupad utvärdering, Uppföljning av miljömålen, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans och levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Samordning av miljömålsarbetet Tel: 010-698 60 88, Mobil: 072-239 55 04

Karin Pettersson

utredare, enheten för havsmiljöförvaltning Tel: 010-698 61 83, Mobil: 070-524 03 66

Lena Tingström

utredare, enheten för biologisk mångfald BSPA, Marina naturreservat, Marina skyddsområden, MPA, Strandskydd, Natura 2000 010-698 60 91, 076-538 60 91

Håkan Carlstrand

utredare, enheten för fiskereglering 010-698 62 40

Malin Wilhelmsson

utredare, enheten för fiskereglering EU-Samordnare, Samordning Rådsarbetsgrupper och Förvaltningskommitteér, Gemensamma fiskeripolitiken, GFP-reformen 010-698 62 16, 070-396 48 07

Tomas Andersson

enheten för havsplanering och maritima frågor, 010-698 60 29, 076-538 60 29

Johan Löwenadler Davidsson

chef, tillsynsavdelningen Tel: 010-698 60 09, Mobil: 070-638 04 25

Inger Dahlgren

chef, enheten för fiskereglering tfn 010-698 60 20 Mobil: 070-624 03 15
Karin Linderholm

Karin Linderholm

utredare, enheten för fiskereglering Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar Tel: 010-698 62 32, Mobil: 070-343 04 14

Johanna Eriksson

utredare, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor Marint skräp och avfall: Litter (nedskräpning) och fast avfall, Marint avfall: Spökgarn, OSPAR ICG ML (HaVs representant), Kommersiell sjöfart: Biofouling, Barlastvatten, Undervattensbuller, Energi: Undervattensbuller, Beteenden för åtgärder, Ekosystemtjänster: Praktisk tillämpning, Spökgarn, Gamla redskap

Martin Rydgren

utredare, enheten för fiskereglering 010-698 62 50

Susanne Viker

utredare, enheten för biologisk mångfald

Malin Aarsrud

utredare, enheten för havsförvaltning Havsförvaltning, Havsmiljödirektivet, GIS, Marina skyddade områden, biologisk mångfald 010-698 62 41
Erland Lettevall

Erland Lettevall

utredare, enheten för miljöövervakning Tel: 010-698 62 19 Mobil: 070-248 66 95

Fredrik Nordwall

chef, enheten för biologisk mångfald

Mårten Gustafsson

handläggare, enheten för administrativ kontroll Spårbarhet, Frågor kring import och export av fiskeriprodukter

Anneli Harlén

utredare, enheten för vattenförvaltning Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Internationell vattenförvaltning, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Kemisk status, Åtgärdsprogram för vattenförvaltning, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning

Karin Wall

verksjurist, Havs- och vattenmyndigheten miljörätt Telefon: 010-6986150
Mats Svensson

Mats Svensson

chef, avdelningen för havsförvaltning 010 - 698 63 74

Andrea Ljung

Utredare Enheten för biologisk mångfald 010-6986370
Lina Tomasson

Lina Tomasson

Nationell samordnare för akvatiska invasiva främmande arter 010-698 63 78

Ulf Bjelke

Limnolog 018-67 26 14

Friederike Ermold

Sakkunnig i vattenfrågor på Vätternvårdsförbundet 010-223 62 01

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden