Gå direkt till innehåll

Kontakt

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Michael Diemer

Utredare Enheten för biologisk mångfald 010-6986153

Mia Olausson

Chef enheten för biologisk mångfald 010-6986003

Bodil Aronsson Forsberg

Utredare vid Miljöprövningsenheten 010-698 62 73
Niclas Törnell

Niclas Törnell

Chef avdelningen för fiskerikontroll 010-698 62 49

Fredrik Lindgren

Utredare Havsmiljöenheten tel 010-69863 14

Inger Dahlgren

Chef enheten fiskereglering Fiskereglering 010-698 60 20

Thomas Klein

chef avdelningen för miljöanalys 010-6986049

Sofia Brockmark

Utredare, enheten för fiskereglering 010-698 65 81

Elin Hedman

Administrativ handläggare för fiskförvaltning på HaV 010-698 63 67

Anna Ek

Utredare, Enheten för vattenförvaltning Telefon: 010-698 60 48

Susanne Eriksson

utredare, enheten för biologisk mångfald och områdesskydd Telefon: 010-698 63 10

Pia Norling

utredare, enheten för biologisk mångfald och områdesskydd 010-698 60 97
Mia Dahlström

Mia Dahlström

chef, havsmiljöenheten Telefon: 010-698 61 08

Martin Bjerner

chef vid Östersjöenheten för fältkontroll Tel: 010-698 6155

Agnes Ytreberg

Utredare Enheten för miljöövervakning 010-6986289 Mobil: 072-2396365

Margareta Lundin Unger

utredare, tillsynsvägledning och miljöbalksprövning 010-698 61 21
Jan Schmidtbauer Crona

Jan Schmidtbauer Crona

Utredare, Enheten för havsplanering Tel: 010-698 64 09

Monica Forsell

kommunikationschef 010-698 60 04

Joacim Johannesson

Utredare, Enheten för havsplanering 010-6986151

Gustav Enhol Blomqvist

utredare, fiskeregleringsenheten tfn 010-6986259, mobil 072-2297850

Jonas Pålsson

Utredare, Enheten för havsplanering 010-6986254 Mobil: 076-5386187
Bart Adriaenssens

Bart Adriaenssens

utredare, enheten för fiskereglering tfn 010-698 63 23

Jessica Nilsson

utredare, enheten för biologisk mångfald och områdesskydd Telefon: 010-6986215

Max Vretborn

utredare havsmiljöenheten tfn 010-6986069

Elisabet Thomson

chef, enheten för administrativ kontroll Telefon: 010-6986258

Martin Karlsson

Utredare, Enheten för fiskereglering Telefon: 010-6986242

Catarina Hedar

chef, internationella enheten Telefon: 010-698 67 84
Mikael Krysell

Mikael Krysell

Chef miljöövervakningsenheten Telefon: 010-6986015

Karin Kataria

utredare, tillståndsenheten Telefon: 010-698 61 85

Ulrika Stensdotter Blomberg

Utredare Enheten för miljöövervakning Telefon: 010-6986011

Susanna Hogdin

Utredare Enheten för miljöprövning och miljötillsyn 010-6986028

Philip Axe

utredare, Havs- och vattenmiljöenheten 010-698 60 26

Johanna Egerup

utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor tfn 010-698 61 60

Malin Hemmingsson

Utredare, Enheten för miljöprövning och miljötillsyn Miljöbalksärenden, Vattenverksamhet, Muddring, Hamnar Tel: 010-698 61 84

Linus Hammar

Utredare, Enheten för havsplanering och maritima frågor tfn 010-698 61 15

Frida Åberg

utredare, enheten för havsmiljöförvaltning tfn 010-698 60 95, mobil 076-538 60 95

Anna Söderblom

chef, enheten för landningskontroll Tel: 010-698 61 59

Katarina Vartia

utredare, havs- och vattenmiljöenheten på HaV tfn 010-698 66 01, mobil 076-538 62 01

Anna Karlsson

utredare, enhetenför biologisk mångfald tfn 010-698 63 92, mobil 076-538 62 92

Johanna Eriksson

utredare, Enheten för havsplanering och maritima frågor Tel: 010-698 62 69 Mobil: 0767783474

Charlotta Stadig

utredare, Enheten för havsplanering och maritima frågor Tel: 010-698 62 51

Per Olsson

Biträdande avdelningschef, avdelningen för havs- och vattenförvaltning Tel: 010-698 62 90

Fredrik Ljunghager

utredare, enheten för miljöövervakning tel: 010-698 60 45

Qamer Chaudhry

utredare, tillståndsenheten Tel: 010-698 60 87

Susanna Hogdin

utredare, Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning Tel: 010-698 60 28, Mobil: 076-538 60 28

Anna Söderblom

chef, enheten för landningskontroll Tel: 010-698 61 59, Mobil: 073-089 53 67

Joacim Johannesson

utredare, enheten för havsplanering och maritima frågor, tfn 010-698 61 51, mobil 070-253 03 81, e-post

Christina Hallström

Utredare, Avdelningsstab för havs- och vattenförvaltning Tel: 010-698 69 65

Erik Törnblom

Utredare Enheten för biologisk mångfald 010-698 60 92

Catarina Hedar

Utredare Enheten för havsplanering och maritima frågor 010-698 67 84

Patrik Persson

chef, tillståndsenheten Tel: 010-698 61 56

Lena Tingström

utredare, enheten för biologisk mångfald BSPA, Marina naturreservat, Marina skyddsområden, MPA, Strandskydd, Natura 2000 010-698 60 91, 076-538 60 91

Malin Wilhelmsson

utredare, enheten för fiskereglering EU-Samordnare, Samordning Rådsarbetsgrupper och Förvaltningskommitteér, Gemensamma fiskeripolitiken, GFP-reformen 010-698 62 16

Inger Dahlgren

chef, enheten för fiskereglering tfn 010-698 60 20 Mobil: 070-624 03 15
Karin Linderholm

Karin Linderholm

utredare, enheten för fiskereglering Int.förh., tekniska regleringar, TAC-förordningen, miljöfrågor, Norgeförhandlingar Tel: 010-698 62 32

Johanna Eriksson

utredare, enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor Marint skräp och avfall: Litter (nedskräpning) och fast avfall, Marint avfall: Spökgarn, OSPAR ICG ML (HaVs representant), Kommersiell sjöfart: Biofouling, Barlastvatten, Undervattensbuller, Energi: Undervattensbuller, Beteenden för åtgärder, Ekosystemtjänster: Praktisk tillämpning, Spökgarn, Gamla redskap 010-698 62 69

Martin Rydgren

utredare, enheten för fiskereglering 010-698 62 50

Susanne Viker

utredare, enheten för biologisk mångfald
Erland Lettevall

Erland Lettevall

utredare, enheten för miljöövervakning Tel: 010-698 62 19 Mobil: 070-248 66 95
Mats Svensson

Mats Svensson

chef, avdelningen för havsförvaltning 010 - 698 63 74

Andrea Ljung

Utredare Enheten för biologisk mångfald 010-6986370
Lina Tomasson

Lina Tomasson

Nationell samordnare för akvatiska invasiva främmande arter 010-698 63 78

Helén Wåhlstrand Persson

Samordnare för arbetet med invasiva främmande arter vid Länsstyrelsen Kalmar 010-223 85 47

Mårten Gustafsson

utredare på Havs- och vattenmyndigheten 010-698 61 92

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden