Gå direkt till innehåll
I Pagodenhuset, på Gullbergs strandgata 15 i Göteborg, arbetar merparten av HaV:s anställda. Foto: Leena Mägi/HaV
I Pagodenhuset, på Gullbergs strandgata 15 i Göteborg, arbetar merparten av HaV:s anställda. Foto: Leena Mägi/HaV

Pressmeddelande -

Havs- och vattenmyndigheten varslar om risk för uppsägning

Havs- och vattenmyndigheten har varslat Arbetsförmedlingen om risk föruppsägning av 25 anställda. Orsaken är ett minskat förvaltningsanslag samtidigt som kostnaderna ökar.

– Havs- och vattenmyndigheten behöver minska kostnaderna med 25 miljoner kronor under 2024 och 2025. Det gör vi genom neddragningar i verksamheten motsvarande 25 årsarbeten, men även genom andra besparingar. Som nästa steg ser vi över vilka möjligheter som finns för omplacering av medarbetare inom myndigheten, säger generaldirektör Anna Ledin. När sedan omplaceringar är klara får vi se hur många som faktiskt kommer att omfattas av varslet om uppsägningar.

Alla avdelningar och verksamheter ses över

Varslet berör hela myndigheten, både kärnverksamhet och stödverksamhet.

– En stor del av myndighetens uppdrag är styrt av lagar och förordningar. De går inte att skära ner på eller sluta att göra. Fokus ligger därför på sådant som inte är lagstyrt. Men vi tittar också efter effektiviseringar i våra arbetssätt så att vi kan klara vårt uppdrag enligt regeringens och riksdagens intentioner, med färre medarbetare. Vi anpassar oss till de nya ekonomiska ramarna, och säkrar att resurser kommer att kunna frigöras för nya uppdrag som kommer i framtiden, förklarar Anna Ledin.

Kontakt

Ulrika Campbell, HR-chef ulrika.campell@havochvatten.se

Anna Ledin, GD anna.ledin@havochvatten.se

Telefon via Havs- och vattenmyndighetens växel: 010-698 60 00

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden