Gå direkt till innehåll
Kamslinga (Myriophyllum heterophyllum) är en EU-listad invasiv främmande art som för första gången hittats i Sverige, i Alsterån i Kalmar län. Foto: Mikael Svensson
Kamslinga (Myriophyllum heterophyllum) är en EU-listad invasiv främmande art som för första gången hittats i Sverige, i Alsterån i Kalmar län. Foto: Mikael Svensson

Pressmeddelande -

Ny invasiv art för Sverige hittad i Kalmar län

Länsstyrelsen Kalmar län har upptäckt en för Sverige ny invasiv främmande art i Alsterån – den vattenlevande växten kamslinga (Myriophyllum heterophyllum). Arten är upptagen på EU:s lista över invasiva främmande arter vilket innebär att den är förbjuden att importera, odla och släppa ut i naturen. Troligen har kamslingan hamnat i Alsterån för att någon har tömt sitt akvarium där.

Kamslingan är inhemsk i östra USA men har spridits till andra delar av världen av människor. Den har tidigare varit en populär akvarieväxt men klassas nu som invasiv i många länder. Arten kan utgöra ett hot mot biologisk mångfald genom att konkurrera ut andra växter och förändra livsmiljön i de vatten där den förekommer. Om den trivs så kan den bilda så stora och täta bestånd att den utgör ett fysiskt hinder för bad, fiske och båttrafik. Man har tidigare hittat arten i ett fåtal länder i Europa, och nu också i Skandinavien i och med fyndet i Alsterån. Inom EU är försäljning av kamslinga förbjudet sedan 2017.

Artbestämning genom DNA-analys

I Alsterån har kamslingan troligtvis stått i flera år men har felaktigt rapporterats som den närbesläktade arten hästsvansslinga, även den från Nordamerika. Arterna i det här släktet kan vara mycket svåra att skilja från varandra och individer kan se väldigt olika ut beroende på vilken miljö de växer i. Att växten i Alsterån var kamslinga upptäckes först efter en DNA-analys som Naturhistoriska riksmuseet utförde på uppdrag av Länsstyrelsen.

– Vi har länge vetat att det finns en främmande art i Alsterån, men att det skulle handla om kamslinga som är reglerad enligt EU-förordningen var förvånande. Som medlemsstat är vi skyldiga att bekämpa arten och minimera riskerna för ytterligare spridning, säger Lina Tomasson, nationell samordnare för akvatiska invasiva främmande arter på Havs- och vattenmyndigheten.

– Fyndet av kamslinga i Alsterån visar hur viktigt det är att inte släppa ut arter i vår natur som inte hör hemma där. Länsstyrelsen har redan påbörjat hanteringen och kommer nu, i och med artidentifieringen, att intensifiera arbetet under 2024, säger Helén Wåhlstrand Persson, samordnare för arbetet med invasiva främmande arter vid Länsstyrelsen Kalmar.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Lina Tomasson

Lina Tomasson

Nationell samordnare för akvatiska invasiva främmande arter 010-698 63 78

Helén Wåhlstrand Persson

Samordnare för arbetet med invasiva främmande arter vid Länsstyrelsen Kalmar 010-223 85 47

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden