Gå direkt till innehåll
Träffa Havs- och vattenmyndigheten i Almedalen den 25 juni.
Träffa Havs- och vattenmyndigheten i Almedalen den 25 juni.

Pressmeddelande -

Träffa HaV i Almedalen

Havs- och vattenmyndigheten deltar under Almedalsveckan för att diskutera vattenkonflikter, strategier för att säkerställa vattenbehov, och planeringen för utökad vindkraft till havs. Programmet inkluderar frukostmingel, paneldiskussioner och fokus på Östersjöns miljötillstånd.

– Missa inte Länsstyrelsens trädgård på tisdag förmiddag. Här bjuder vi på frukostmingel och spännande paneldiskussioner. Vi arrangerar tre högaktuella programpunkter och det är många intressanta personer och organisationer som medverkar, säger Anna Ledin, generaldirektör på HaV.

Konflikter om vatten och bedömning av havet

Vi inleder tisdagen med att fokusera på konflikter om vatten och en diskussion kring vattnets framtid. För att förebygga risker och hot behövs ett helhetsperspektiv i förvaltningen av Sveriges vattenresurs. Faktum är att vi i Sverige förorenar och slösar med vårt vatten.

Vi avslutar med fokus på hur vi kan få Östersjön att må bättre. Havet mår inte bra och tillståndet är fortsatt kritiskt visar HaV:s uppdaterade bedömning som precis är klar. Genom övergödning, utsläpp av farliga ämnen, överfiske och klimatförändringar bidrar människan till att utarma denna livsviktiga resurs. Vad behöver vi göra för att Östersjön ska bli ett levande hav igen?

Havsbaserad vindkraft

2022 fick Havs- och vattenmyndigheten och flera andra myndigheter uppdrag av regeringen för att uppdatera havsplanerna med fler eller ändrade områden för energiutvinning. Havsplanerna ska möjliggöra energiutvinning till havs med ytterligare 90 terawattimmar årlig elproduktion från havsbaserad vindkraft.

– Med anledning av det omfattande uppdraget bjuder HaV in till ett seminarium i Almedalen på temat havsplanering och havsbaserad vindkraft. HaV har reviderat sitt förslag till nya havsplaner om mer vindkraft till havs. Föreslår vi rätt avvägningar mellan energiproduktion och yrkesfiske, naturvård och kulturmiljövård? Det blir ett spännande samtal med myndigheter och branschföreträdare, säger Anna Ledin.

– Vi har ett intressant program med högaktuella och viktiga frågor som bidrar till den offentliga debatten om det hållbara samhället. Du möter även flera av oss på HaV på andra arenor och andras seminarier under veckan, avslutar Anna Ledin.

Program

Länsstyrelsens trädgård 25 juni, 08:30 - 11.30
08:30-9.20 Konflikter om vatten med inledning av Anna Ledin, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten. Streaminglänk

09:30-10.15. Hur får vi Östersjön att må bättre? Streaminglänk

10.30-11.15 Vägvalen i havsplanerna för den vindkraft vi behöver till havs för klimatomställningen. Streaminglänk

Läs hela programmet

Ämnen

Kategorier


Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV och ange fotografens namn, tack!

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden