Gå direkt till innehåll
Havs- och vattenforum samlar deltagare från hela Vattensverige.
Havs- och vattenforum samlar deltagare från hela Vattensverige.

Välkommen att delta vid Havs-och vattenforum 18-19 maj!

Tid 18 Maj 2022 – 19 Maj 2022

Plats Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 5, Göteborg

Den 18-19 maj arrangerar vi årets Havs-och vattenforum. Platsen är Chalmers Lindholmen i Göteborg. Vi hälsar media välkomna att delta. För mer information och ackreditering, kontakta HaVs presskontakt Staffan Ljung, staffan.ljung@havochvatten.se, tel 010-698 63 42

Årets forum har ”Vatten i landskapet” som tema. Omställningar i samhället, som energiomställning, framtida hållbart fiske, klimatförändringar som påverkar våra vattenresurser och haven men också på land, står i fokus.

Här är några programpunkter och talare:

  • Forskaren och Rysslandsexperten Martin Kragh: Om Rysslands invasion av Ukraina och det aktuella läget i Europa.
  • Panelsamtal mellan HaV:s gd Jakob Granit, Martin Kragh och Sveriges Arktisambassadör Louise Calais.
  • Ingrid Peterson, generaldirektör, FORMAS
  • Helén Andersson, forskningschef, SMHI
  • Helen Ågren, Sveriges Havsambassadör
  • Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket.
  • Irene Bohman, vattenvårdsdirektör, Länsstyrelsen Kalmar
  • Peter Widén-Nilsson, CEO Race for the Baltic
  • Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg: Vatten i stadsplaneringen.
  • Andreas Hagelin, Livsmedelsverket: En trygg dricksvattenförsörjning i kris och krig

Hela programmet finns här: https://www.havochvatten.se/om...

Vilka deltar?

Havs- och vattenforum samlar deltagare från hela Vattensverige. Forumet riktar sig till verksamma inom miljövård, fiske, energi, turism, jordbruk, skogsbruk, VA, sjöfart och fysisk planering. Tjänstemän, branschföreträdare, forskare, politiker, opinionsbildare och beslutsfattare.

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden