Gå direkt till innehåll
HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav

Bild -

HaV inför nya miljöregler för Sveriges hav

Död mans hand består av en koloni små koralldjur. Målet är att uppnå god miljöstatus i de svenska haven, exempelvis biologisk mångfald. Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.
  • Licens: Creative Commons erkännande, inga bearbetningar
    Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera och sända verket endast i oförändrad form — inte i bearbetad form.
  • Av: Bengt Kåmark/Havs- och vattenmyndigheten
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 2272 x 1704,
Ladda ner

Ämnen

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden