Gå direkt till innehåll
Hur skyddar vi tumlare i Östersjön? HaV bjuder in till workshop

Bild -

Hur skyddar vi tumlare i Östersjön? HaV bjuder in till workshop

Karta: SAMBAH-projektet 300 hydrofoner eller så kallade klickdetektorer fångar upp tumlarnas högfrekventa klickljud inom en radie på ungefär 100 meter. De är utspridda över hela Östersjön och placerade på mellan 5 och 80 meters djup. De finns från undervattensryggarna vid tyska Darss och Limhamn i sydväst till och med Stockholms och Ålands skärgård i norr. Även runt Öland och Gotland finns klickdetektorer. Vidare finns detektorerna i östra och södra Östersjökusten från Finland, via Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, till Danmark inklusive Bornholm. Klickdetektorerna är markerade som röda prickar på kartan.
  • Licens: Creative Commons erkännande, inga bearbetningar
    Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera och sända verket endast i oförändrad form — inte i bearbetad form.
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 800 x 789, 166 KB
Ladda ner

Ämnen

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden