Gå direkt till innehåll
Lina Tomasson

Bild -

Lina Tomasson

Lina Tomasson. utredare vid HaV:s enhet för biologisk mångfald
  • Licens: Medieanvändning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Av: Natalie Greppi
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 1350 x 2000, 831 KB
Ladda ner

Kontakter

Lina Tomasson

Lina Tomasson

Nationell samordnare för akvatiska invasiva främmande arter 010-698 63 78

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden