Gå direkt till innehåll
Mer än hälften av EU-ländernas vatten har inte god ekologisk status

Bild -

Mer än hälften av EU-ländernas vatten har inte god ekologisk status

Mer än hälften av EU:s kustvatten, sjöar och vattendrag har inte god ekologisk status. Kartan visar de områden och länder där det ekologiska tillståndet på sjöar, älvar och kustvatten är sämst. Värst är läget i tättbefolkade Tyskland, Holland och Belgien. Men även i Sverige finns vatten som inte uppnår EU:s krav på god ekologisk status.
  • Licens: Creative Commons erkännande, inga bearbetningar
    Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera och sända verket endast i oförändrad form — inte i bearbetad form.
  • Av: Karta: The European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine waters (ETC/ICM)
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 800 x 647, 124 KB
Ladda ner

Ämnen

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden