Gå direkt till innehåll
Ospar-möte i Göteborg 24-28 juni

Bild -

Ospar-möte i Göteborg 24-28 juni

I Sverige omfattar Osparkonventionen Skagerrak och Kattegatt söderut till en linje som går mellan Kullen och Gilberg Hoved på Själlands nordkust. Delar av Skåne och Västra Götalands län samt hela Hallands län omfattas därmed av två regionala havsmiljökonventioner, Ospar och Helcom (Helsingforskonventionen). Helcom är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt.
Licens:
Creative Commons erkännande, inga bearbetningar
Med en Creative Commons-licens, behåller du din upphovsrätt men tillåter andra människor att kopiera och distribuera ditt verk under förutsättning att de erkänner dig som upphovsman. Du tillåter andra att kopiera, distribuera och sända verket endast i oförändrad form — inte i bearbetad form.
Filformat:
.jpg
Storlek:
800 x 684, 53,1 KB
Ladda ner

Ämnen

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden