Gå direkt till innehåll
Saneringen av miljöfarliga vrak inleds: Nu töms fiskefartyget Thetis på olja

Bild -

Saneringen av miljöfarliga vrak inleds: Nu töms fiskefartyget Thetis på olja

Saneringen av Thetis kommer främst att ske med hjälp av undervattensrobotar (Remotely operated underwater vehicles, ROV) HaV:s pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och vårt arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Av: Foto: Fredrik Lindgren/Havs- och vattenmyndigheten
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 3955 x 2965, 1,7 MB
Ladda ner

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden