Gå direkt till innehåll
Saneringen av miljöfarliga vrak inleds: Nu töms fiskefartyget Thetis på olja

Bild -

Saneringen av miljöfarliga vrak inleds: Nu töms fiskefartyget Thetis på olja

Saneringen av Thetis kommer främst att ske med hjälp av undervattensrobotar (Remotely operated underwater vehicles, ROV). Företaget Marine Works utför den första saneringen av miljöfarliga vrak i Sverige på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Foto: Fredrik Lindgren/Havs- och vattenmyndigheten HaV:s pressbilder får användas fritt för redaktionellt ändamål i sammanhang där HaV och vårt arbete beskrivs. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. Uppge alltid fotografens namn vid publicering.
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Av: Foto: Fredrik Lindgren/Havs- och vattenmyndigheten
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 3456 x 2304, 1,37 MB
Ladda ner

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden