Gå direkt till innehåll
Ålgräsängar ska återskapas när hamnen byggs ut

Nyhet -

Ålgräsängar ska återskapas när hamnen byggs ut

Att anlägga nya ålgräsområden är ett villkor för att Göteborgs hamn ska få bygga ut i Arendal på Hisingen. Idag kom domen från Mark- och miljödomstolen, som fastslår att de marina miljöer som berörs ska kompenseras.

­– Vi ser positivt på utfallet i domen och på att hamnen har åtagit sig att genomföra så kallade kompensationsåtgärder för förlust av värdefulla biotoper, säger Malin Hemmingsson, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Domstolen har delvis gått på det förslag som HaV och hamnen gemensamt presenterade under huvudförhandlingen i augusti. Minst 1,7 hektar nya ålgräsängar ska skapas på lämpliga platser i första hand inom Göteborgs kommun, i andra hand i angränsande havsområden. 

Beslut om en så här omfattande kompensation för förlust av ålgräs har inte fattats tidigare i ett miljöprövningsmål i Sverige.

– Ekologisk kompensation är ett bra verktyg för att ersätta oundvikliga skador på miljön som kan uppkomma i samband med olika projekt. I första hand anser vi dock att skadorna ska undvikas och minimeras, säger Malin Hemmingsson.

Ålgräsängar har höga ekologiska värden och fungerar som uppväxtmiljö för flera marina arter. Den planerade utbyggnaden av Göteborgs hamn, med nya kajplatser och en ny terminal i Arendal på Hisingen, innebär att ett grundområde fylls ut och i samband med det kommer bland annat en ålgräsäng att försvinna.

Läs mer om ekologisk kompensation i senaste numret av Hav & Vatten

Läs domen från Mark- och miljödomstolen


För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Malin Hemmingsson, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn. 

Tfn 010-698 61 84,  mobil 072-717 17 58. 

E -post malin.hemmingsson@havochvatten.se


Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Malin Hemmingsson

Utredare, Enheten för miljöprövning och miljötillsyn Miljöbalksärenden, Vattenverksamhet, Muddring, Hamnar Tel: 010-698 61 84

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden