Gå direkt till innehåll
Signalkräfta. Foto: Sofia Brockmark/HaV
Signalkräfta. Foto: Sofia Brockmark/HaV

Nyhet -

​Ansök om tillstånd för fiske på signalkräfta utanför hanteringsområdet senast 6 mars

Senast den 6 mars kan du ansöka om fortsatt fiske efter signalkräfta utanför hanteringsområdet. Din ansökan skickar du till länsstyrelsen.

Signalkräftan är en invasiv främmande art som kan sprida kräftpest till den inhemska flodkräftan. Kräftpesten är dödligt för flodkräftan. Havs- och vattenmyndigheten har därför infört ett så kallat hanteringsområde för signalkräftor i Sverige i syfte att minimera spridning av signalkräftan. I hanteringsområdet får signalkräfta fiskas och hanteras okokt. Området omfattar Vänern och Dalälven och söder ut. Öland och Gotland, liksom flera vatten inom hanteringsområdet är skyddsområde för flodkräfta. Här får signalkräfta inte fiskas eller hanteras. Norra Bohuslän, Värmland och Dalsland, liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet. Som huvudregel får signalkräfta inte fiskas eller hanteras okokt utanför hanteringsområdet.

Undantag
I vatten där tillstånd tidigare har givits till utsättning och det finns ett fiskbart bestånd av signalkräfta, kan fiske tillåtas utanför hanteringsområdet enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av signalkräfta. Fiske kan även tillåtas om det finns andra starkt vägande skäl.

Ansökan
Ansökan om möjlighet till fortsatt fiske efter signalkräfta i ett vatten utanför hanteringsområdet ska skickas till länsstyrelsen senast den 6 mars 2020. Länsstyrelsen gör en bedömning av ansökan och överlämnar denna med eget yttrande till Havs- och vattenmyndigheten.

 Ansökningsblankett

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg