Gå direkt till innehåll
Belöning för infångad amerikansk hummer

Nyhet -

Belöning för infångad amerikansk hummer

Amerikansk hummer har dykt upp i svenska hav och riskerar att hota djurlivet. Havs- och vattenmyndigheten samarbetar med SLU för att ta reda på hur hotbilden ser ut. Inför premiären för hummerfisket på måndag utfäster SLU en belöning.

Dagen D för hummerfisket på västkusten närmar sig. På måndag, prick klockan sju, kan tinorna släppas i havet.

I svenska hav lever främst europeisk hummer. Men på senare år har en ny variant dykt upp – den amerikanska. Sedan 2008 har fem upptäckts i Sverige och ett 20-tal i Norge.

Amerikansk hummer är en främmande art och ett potentiellt hot mot djurlivet under ytan. Bland annat fruktar man att den kan sprida sjukdomar som den europeiska hummern inte tål. I USA finns det exempel på att många humrar dött i områden där den amerikanska hummern spridit skalsjukdomar.

Spridning bör hindras
Havs- och vattenmyndigheten samarbetar nu med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, för att få fram mer kunskap om hur många amerikanska humrar som finns och vilka sjukdomar de bär på.

- Vi vill hindra spridningen av främmande arter som skulle kunna hota havens biologiska mångfald. Men det finns en kunskapslucka och vi behöver veta hur vanlig den amerikanska hummern är, säger Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten.

SLU har utfärdat en belöning på 500 kronor för alla som fångar amerikanska humrar. Misstänker man att man fångat en amerikansk hummer ska man ringa till SLU:s experter (se länk). Även rombärande honor, som normalt sett ska kastas tillbaka, kan få behållas i dessa fall.

- Det mest utmärkande draget för amerikansk hummer är att de har taggar på undersidan av pannhornet. Europeiska har endast taggar på ovansidan, säger biologen Mats Ulmestrand vid SLU:s havsfiskelaboratorium i Lysekil.

Ny regel om försäljningsförbud
I år gäller samma regler för hummerfisket som tidigare, med ett viktigt undantag. Numer får den breda allmänheten inte längre sälja sin egenfångade hummer – det är följaktligen bara yrkesfiskare som får tjäna pengar på fångsten.

Läs årets regler för hummerfisket

Läs SLU:s poster

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden