Gå direkt till innehåll
Björn Risinger inviger Ekopark Raslången

Nyhet -

Björn Risinger inviger Ekopark Raslången

Med sina 25,5 meter är Raslången en av Skånes djupaste sjöar. Här lever en rad rödlistade arter och området är klassat som ett Natura 2000-område. Ägaren Sveaskog har beslutat att utse området till ekopark. På torsdagen den 6 oktober inviger Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger Ekopark Raslången.

- Naturgeografiskt ligger Raslången i gränsen mellan blandskog och lövskog. Vattnet är klart och mycket näringsfattigt. Här häckar årligen både storlom och fiskgjuse och sjön är ett populärt kanotvatten för friluftsmänniskor. Att utnämna området till ekopark är ett gott initiativ men också ett stort ansvar. Det gäller att både bevara och utveckla höga naturvärden. Ett sådant arbete klarar ingen ensam. Det krävs samarbete mellan ideella organisationer, boende i området och med myndigheter för att värna om och stärka levande sjöar och vattendrag, säger Björn Risinger.

Raslången är en stor, djup klarvattensjö med flikig strandlinje. I och runt sjön finns flera rödlistade arter som till exempel storvuxen nedströmslekande öring (Immelnöring), klockgentiana, sjötåtel och hårklomossa.

Läs mer om Ekopark Raslången på Sveaskogs webbplats

Läs mer om Raslångens Natura 2000-område

 

Foto Raslången: Fredrik Persson/Sveaskog

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden