Gå direkt till innehåll
Boka Havs- och vattenforum, 20-21 maj i Göteborg

Nyhet -

Boka Havs- och vattenforum, 20-21 maj i Göteborg

Boka in Havs- och vattenforum den 20 och 21 maj 2014. Då samlas vi som jobbar med, för eller tack vare levande hav, sjöar och vattendrag för att höra om det senaste, ta plats i dialogen och påverka.

I år tar vi fasta på önskemålen från förra årets deltagare och tar upp frågor om samarbete. Vi vill skapa en helhetssyn, ta tillvara lokalt engagemang, lära av varandra och grannarna på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

- Havs- och vattenforum är inte konferensen där du som deltagare kan räkna med att luta dig tillbaka i åhörarbänken. Precis som förra året tänker vi ta tillvara på deltagarnas kompetens och erfarenheter i olika djupdykningar och diskussioner, säger projektledare Pia Ahnlund.

Ett inslag som är nytt för i år är sessionen Knytkonferensen, där man tar med sin egen presentation av ett projekt man vill visa upp för konferensens övriga deltagare. Anmäl ditt intresse att presentera ett projekt senast den 7 mars, mer info på HaV:s hemsida.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har regeringens uppdrag att vara en samlande kraft och behöver möta såväl tjänstemän på myndigheter, branschföreträdare, forskare och ideella föreningar som beslutsfattare inom vattenmiljö, jordbruk, skogsbruk, fiske, energi, VA, sjöfart och fysisk planering.

- Vi hoppas få träffa många av de trevliga deltagarna från förra året och några nya! Tipsa gärna personer som du vill se på Havs- och vattenforum om konferensen. Anmälan öppnar 22 februari, säger Pia Ahnlund.

  • Tid och plats
    20-21 maj, 2014. Vi startar med registrering 09.00 på tisdag och avslutar med lunch 13.00 på onsdag. Konferensen hålls på Quality Hotell 11, Eriksberg, Göteborg.
  • Kostnad
    Deltagaravgift är 1500 kr plus moms. Anmälan öppnar 22 februari. Fika, luncher och konferensmiddag ingår. Deltagarna står själva för resa och logi.

Här hittar du mer information om ”Havs- och vattenforum”

För mer information kontakta
Pia Ahnlund, kommunikatör, Havs- och vattenmyndigheten, Tel: 010-698 62 73, Mobil: 070-605 04 57, E-post: pia.ahnlund@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden