Gå direkt till innehåll
Fotograf:  Stefan Beskow
Fotograf: Stefan Beskow

Nyhet -

Fiskefria områden införs för att skydda känsliga miljöer i Bratten

Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. Nu har Sverige, genom Havs- och vattenmyndigheten, HaV, säkerställt att de mest värdefulla områdena i Bratten kommer att skyddas från skadligt fiske.

- Bratten är ett unikt område med höga naturvärden, samtidigt som det är ett av våra mest nyttjade områden för fiske. Därför är vi glada att EU-kommissonen nu har antagit fiskeregleringarna i de mest artrika miljöerna, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald.

Regleringen innebär att det införs ett fiskeförbud i vissa delar av Bratten för att skydda känsliga arter och livsmiljöer. Sammanlagt skyddas drygt 32 000 hektar, vilket motsvarar 27 procent av Brattens totala yta. Förbudet omfattar alla fiskeredskap som används av yrkesfisket, däribland bottentrålning.

Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag skött förhandlingarna med Danmark och Tyskland som har resulterat i en gemensam rekommendation om åtgärder för att bevara Bratten.

- Förslaget, som ursprungligen kommer från länsstyrelsen i Västra Götaland, om att vidta bevarandeåtgärder riktade till fisket, är unikt då detta är första gången i Sverige som en sådan här process genomförs inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, säger Malin Wilhelmsson, utredare på enheten för fiskereglering på HaV.

För att kunna kontrollera om de som fiskar håller sig utanför de fiskefria områdena finns ett krav på att samtliga fiskefartyg ska vara utrustade med positioneringssystemet AIS som tydligt anger var fartyget befinner sig.

Bevarandeåtgärderna för Bratten beslutades av EU-kommissionen den 5 september. Europaparlamentet och rådet har möjlighet att invända mot åtgärderna inom två månader. Troligtvis kommer de nya reglerna att börja tillämpas den 1 januari 2017.

Det kommer att finnas mer detaljerad information om regleringen på HaVs webbplats när EU-förordningen har antagits. Även norska fiskare kommer att omfattas av de nya reglerna.

Karta som visar Brattens geografiska läge i Sverige. Kartproduktion: SLU Aqua

Karta som visar de zoner i Bratten där allt yrkesfiske är förbjudet. De streckade områdena visar de områden där ett skonsamt fritidsfiske skulle kunna tillåtas. Reglering av fritidsfiske sker med nationell fiskerilagstiftning av HaV.Kartproduktion: SLU Aqua

Länk till Regeringens pressmeddelande

Läs mer om Bratten på Länsstyrelsen i Västra Götalands hemsida

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner: Malin Wilhelmsson, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 62 16, e-post: malin.wilhelmsson@havochvatten.se, Lena Tingström, utredare, enheten för biologisk mångfald, tfn 010-698 60 91, e-post: lena.tingstrom@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Lena Tingström

utredare, enheten för biologisk mångfald BSPA, Marina naturreservat, Marina skyddsområden, MPA, Strandskydd, Natura 2000 010-698 60 91, 076-538 60 91

Malin Wilhelmsson

utredare, enheten för fiskereglering EU-Samordnare, Samordning Rådsarbetsgrupper och Förvaltningskommitteér, Gemensamma fiskeripolitiken, GFP-reformen 010-698 62 16

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden