Gå direkt till innehåll
Följ torsken till matbordet

Nyhet -

Följ torsken till matbordet

Numera kan man spåra torsken i butiken hela vägen tillbaka till fångstplatsen. Under Almedalsveckan visar  Havs- och vattenmyndigheten hur det går till.

Varje fisklåda får ett datachip med ett unikt ID-nummer, som ett personnummer för fisklådorna. Med hjälp av en handscanner läser fiskaren in lådornas ID-nummer och kopplar dem till Havs- och vattenmyndighetens system för loggblad, där all information om fångstplats, datum, fartyg, redskap, art med mera redan finns inrapporterat.

På så sätt knyts varje kilo fisk till en särskild låda och en särskild fångst. I ett fullt utbyggt system, där alla fisklådor som är i omlopp har ett chip ingjutet i plasten, blir det mycket svårt att handla med orapporterad fångst.

Du som konsument kan med en app i din smart-phone scanna av förpackningen för att se var, när och hur fisken är fångad.

Tid: 7 juli, kl 15:00-16:30. Plats: Mötesplats Östersjön, Donnergatan 6 i Visby

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden