Gå direkt till innehåll
Fortsatta problem för lax i svenska vatten

Nyhet -

Fortsatta problem för lax i svenska vatten

Läget för östersjölaxen är allvarligt. Mycket pekar nu mot en fortsatt svag uppvandring i svenska vattendrag 2011. EU förbereder nu en plan med hårdare åtgärder.

Sedan 1990-talet har tillgången på lax i svenska vattendrag haft en positiv utveckling. Förra året kom dock oroande låga siffror för uppvandringen.

Preliminär statistik för 2011 har nu tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten med stöd av Sveriges Lantbruksuniversitet. Den pekar mot fortsatt dåliga nivåer.

- Uppvandringen av lekmogen vildlax verkar bli svag också i år. Det är bekymmersamt och hotar våra ambitioner att uppnå livskraftiga bestånd, säger Joakim Hjelm, chef för Havs- och vattenmyndighetens internationella enhet.

EU-plan med tuffa krav
Nyligen la EU-kommissionen fram ett förslag till en förvaltningsplan för östersjölax, som anger hur man ska hantera laxfrågan på lång sikt. Målet är bland annat att gynna den genetiska mångfalden, få upp vildlaxbestånden till högre nivåer och skapa en hållbar försörjning för fisket.

- Förslaget till en ny förvaltningsplan är ambitiös, men nu krävs det tuffa åtgärder för att bygga upp bestånden. Enligt förslaget ska uppvandringen öka, utsättning av odlad lax fasas ut och blandfisket i södra Östersjön begränsas, säger Joakim Hjelm.

Förslaget kommer att diskuteras under hösten och förhandlas i både EU-parlamentet och EU:s ministerråd. Vid en snabb process kan planen vara redo att antas sommaren 2012.

Havs- och vattenmyndigheten kommer att bistå regeringen i arbetet med förvaltningsplanen, liksom i höstens förhandlingar om kvoter inför nästa års fiske.

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Joakim Hjelm, chef internationella enheten, tfn: 010-698 60 16
Peter Funegård, utredare internationella enheten, tfn: 010-698 61 46

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden