Gå direkt till innehåll
Tipsa EU-kommissionen om bästa sättet att minska marint skräp

Nyhet -

Tipsa EU-kommissionen om bästa sättet att minska marint skräp

Just nu kan du svara på en så kallad konsultation, en webbenkät, där EU-kommissionen samlar in synpunkter om hur man ska kunna minska mängden marint skräp.

–  Jag hoppas att många har sett enkäten och bidragit med sina synpunkter, säger Johanna Eriksson, handläggare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Marint skräp är ett problem som vi måste jobba med gemensamt över nationsgränser för att kunna lösa. Det finns olika åtgärder man kan ta till och för att fånga upp intressenternas åsikt har EU-kommissionen har lagt upp en så kallad konsultation i form av en enkät på webben, där alla medborgare är välkomna att tycka till.

Resultaten av konsultationen kommer att användas som underlag när EU-kommissionen ska formulera målsättningen för EUs arbete med att reducera mängden marint skräp.

–  Det behövs många olika typer av åtgärder för att komma tillrätta med problemen och oftast vet berörda aktörer bäst hur de kan bidra till att lösa problemen, säger Johanna Eriksson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Alla medborgare är välkomna att fylla i enkäten, men den vänder sig särskilt till representanter för branscher inom avfallshantering, plastproduktion, återvinning, fiske och sjöfart, samt till myndigheter och organisationer som jobbar med marint skräp. Enkäten är öppen till 18 december.

Varje år flyter det iland mellan 4000 och 8000 kubikmeter marint skräp på svenska västkusten. Det krävs internationell samverkan för att vi ska komma tillrätta med problemen men det krävs också att vi arbetar på hemmaplan.

–  Det är viktigt att berörda aktörer bidrar – avfallsbranschen, plastproducenter, fiskeri- och sjöfartsnäringen – liksom den stora allmänheten, vi måste alla dra vårt strå till stacken, säger Johanna Eriksson.

Svara på konsultationen:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/marine_litter_en.htm

Läs mer om marint skräp på HaVs hemsida:
www.havochvatten.se/kunskap-om-vara-vatten/miljohot/marint-skrap.html


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden