Gå direkt till innehåll
Cirka tvåhundra mil kust med kringliggande hav ger goda förutsättningar för såväl fiskerinäringen som ett växande vattenbruk. Foto: Natalie Greppi
Cirka tvåhundra mil kust med kringliggande hav ger goda förutsättningar för såväl fiskerinäringen som ett växande vattenbruk. Foto: Natalie Greppi

Nyhet -

Gemensam strategi visar vägen framåt för svenskt fiske och vattenbruk

HaV och Jordbruksverket  överlämnar nu en gemensam strategi för svenskt fiske och vattenbruk för 2021-2026 till regeringen. Strategin, som följs av handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism samt vattenbruk, ger en gemensam målbild och pekar ut en väg framåt. Arbetet har skett i bred samverkan med näringarna, berörda intresseorganisationer samt andra berörda myndigheter och lärosäten.

– Det finns en tydlig ambition i såväl Sverige som internationellt att satsa på en cirkulär blå ekonomi, i vilket fisket är en del, säger Jakob Granit, generaldirektör vid HaV. En förutsättning är att ekologi, ekonomi och social hållbarhet går hand i hand.

Goda förutsättningar

Med Sveriges hundratusen sjöar, tiotusentals mil strömmande vattendrag och cirka tvåhundra mil av kust med kringliggande hav finns goda förutsättningar för såväl fiskerinäringen som ett växande vattenbruk. Skiftande vatten‑ och naturtyper från norr till söder ger mycket goda möjligheter för fritidsfiske och fisketurism. Men utmaningarna är många och näringarna kämpar med olika svårigheter. Det handlar om sviktande lönsamhet, minskade fiskebestånd, nollkvoter för torsk i Östersjön och regelverk som gör det svårt för företag att utveckla eller etablera nya verksamheter. Exempelvis har det svenska vattenbruket inte kunnat utvecklas i takt med företagens ambitioner och konsumenternas efterfrågan.

– Vattenbruk är exempel på en viktig näringsgren med stor tillväxtpotential, säger Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör. Vi hoppas att strategin och åtgärderna i handlingsplanen för vattenbruket ska underlätta planeringen och etablering av hållbara vattenbruk, både i vattenmiljö och för landbaserade anläggningar.

47 åtgärder de kommande åren

Strategin visar en gemensam väg framåt för en hållbar utveckling av de olika näringarna och kommer att vara styrande för HaV:s och Jordbruksverkets arbete med förvaltning och främjande. Strategin understryker vikten av att ta hänsyn till alla tre perspektiv av hållbarhet i enlighet med agenda 2030. Bredden i uppdraget speglas i handlingsplanernas 47 olika åtgärder för arbetet de kommande åren. Det finns också andra viktiga åtgärder som behövs för fiskets och vattenbrukets hållbara utveckling men som ligger utanför myndigheternas mandat, och därmed inte ingår i strategin och handlingsplanerna.

– Den 30 juni bjuder vi in till ett webbinarium där strategin lanseras som vi hoppas kan bli startskottet för ett långsiktigt samarbete mellan näringar och myndigheter för en hållbar utveckling av svenskt fiske och vattenbruk, säger Jakob Granit.

Länkar till strategier och handlingsplaner:


Strategi för framtidens fiske och vattenbruk: https://www.havochvatten.se/do...

Handlingsplan för utveckling av svenskt yrkesfiske: https://www.havochvatten.se/do...

Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk: https://www.havochvatten.se/do...

Handlingsplan för utveckling av fritidsfiske och fisketurism: https://www.havochvatten.se/do...

Kontaktpersoner för journalister

Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket
Telefon 036-15 58 10

Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten
Telefon 010-698 60 00

HaV:s presskontakt: 010-698 64 00

Jordbruksverkets presskontakt: 036-15 63 36

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden