Gå direkt till innehåll
Den svenska delegationen vid FN:s årliga uppföljningskonferens för genomförandet av Agenda 2030 i New York. Foto: Regeringskansliet.
Den svenska delegationen vid FN:s årliga uppföljningskonferens för genomförandet av Agenda 2030 i New York. Foto: Regeringskansliet.

Nyhet -

Hållbara hav i fokus när Sverige redovisade arbetet med Agenda 2030 i FN

I dag avslutas FN:s årliga uppföljningskonferens för genomförandet av Agenda 2030 i New York. 44 av medlemsländerna rapporterade om hur de arbetar för att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen täcker ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner i samhällsbygget. Sveriges rapport visar att vi är på god väg att nå flera av målen men att utmaningar bland annat finns att nå rörande klimatmålet, hållbara hav, marina resurser och jämlikhet, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Uppföljningskonferensen i New York (High-level political forum, HLPF) pågår i åtta dagar (10 – 19 juli) och samlar över 2 500 deltagare. Årets tema är "Utrotande av fattigdom och främjande av välstånd i en föränderlig värld". Sverige ser klimatavtalet som slöts i Paris i december 2015, konferensen om utvecklingsfinansiering, Addis Ababa Action Agenda 2015 och Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030 som sammanhängande delar av det nya globala ramverket för hållbar utveckling tillsammans med Agenda 2030.

- Den årliga uppföljningen av genomförandet av de globala hållbarhetsmålen är ett viktigt event där länder rapporter utmaningar och framsteg med genomförandet och lär sig av varandra, säger Jakob Granit.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ingår i den svenska delegationen i New York med nästan 30 personer, ledd av civilminister Ardalan Shekarabi som ansvarar för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Här finns representanter från finans- och utrikesdepartementet, riksdagen och flera myndigheter men också från universitet och högskolor, näringsliv och branschorganisationer. Allt för att belysa vikten av samarbete och partnerskap, att alla aktörer i samhället måste vara med för att kunna uppnå hållbarhetsmålen. Det är också huvudbudskapet i rapporten ”Sverige och Agenda 2030” som Ardalan Shekarabi presenterade för deltagarna i går.

I sin presentation hyllade civilminister Ardalan Shekarabi FN:s havskonferens som hölls i juni och som arrangerades av Sverige tillsammans med ö-nationen Fiji som ett exempel på de nya partnerskap som behövs för att uppnå hela agendan.

Havskonferensen behandlade flera utvecklingsmål som mål 14 om hållbara hav och blå ekonomi, hållbar energi (mål 7), hållbara städer (mål 11), rent vatten (mål 6). Konferensen resulterade i över 1 300 frivilliga åtaganden från länder, företag, organisationer och andra aktörer. De frivilliga åtagandena handlar om allt från att minska plast i haven till att stoppa illegalt fiske och att stärka skyddet av havsmiljöer. Från svensk sida registrerades totalt 27 frivilliga åtaganden som främst rör tre prioriterade områden: marin nedskräpning, hav och klimat samt en hållbar blå ekonomi.

- Havskonferensen var en imponerande global manifestation till stöd för bevarande och hållbar användning av världens hav. Den lyckades mobilisera både engagemang och handling. Från svensk sida gjordes stora frivilliga åtaganden gällande exempelvis kampen mot olagligt och ohållbart fiske, skyddet av marina ekosystem i utvecklingsländerna och utvidgningen av skyddade sjöområden i Sverige, sa civilminister Ardalan Shekarabi.

- Nu måste vi fortsätta den väg som vi fastställde under konferensen genom att arbeta i breda och nya partnerskap för att säkerställa att åtagandena också genomförs.

Från HaV:s perspektiv är det viktigt att visa hur aktiviteter på land påverkar den kustnära och marina miljön. Övergödning, försurning och marin nedskräpning i haven kräver åtgärder uppströms i sjöar, vattendrag, landskap och i ekonomin som helhet.

- Vi behöver få in ett perspektiv som koordinerar förvaltningen och ökar deltagandet från civilsamhället från källa till hav för att nå målen om friska hav och hållbara samhällen i sin helhet, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

Här kan du läsa rapporten ”Sverige och Agenda 2030”

Länk till regeringskansliets pressmeddelande om konferensen

Läs mer om de globala hållbarhetsmålen

Läs mer om havskonferensen

För mer information kontakta:

Jakob Granit, generaldirektör, tfn 010-6986001, mobil 073-7078536, e-post jakob.granit@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden