Gå direkt till innehåll
Här är både miljö och ekonomi vinnare

Nyhet -

Här är både miljö och ekonomi vinnare

Projektet Greppa Näringen, ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och rådgivningsorganisationerna som syftar till att minska förlusterna av växtnäring från jordbruket, har pågått i tio år. Imorgon, onsdag, är det dags att fira.

Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör, Björn Risinger, deltar i en internationell panel i samband med 10-årsjubileet på Annelövs gård utanför Landskrona.

- Det är ett viktigt steg som Greppa Näringen tar när man nu stärker det internationella samarbetet. Projektet kan redan visa att det är framgångsrikt inom Sveriges gränser. Rådgivning är ett viktigt verktyg i det samlade vattenmiljöarbetet. För att nå ytterligare effekt och en bättre miljö i Östersjön är de internationella kontakterna avgörande framgångsfaktorer, säger Björn Risinger.

Över 8 000 gårdar har deltagit i Greppa näringen och projektledaren Stina Olofsson kan konstatera att redan nu har varit ett lönsamt arbete. Både för jordbrukets ekonomi och miljö.

- Under årens lopp har vi återkommit till samma gård och följt upp de råd, som kommer från rådgivare och experter inom jordbruksnäringen. Både vad gäller kväve och fosfor har överskotten minskat. Det syns tydligt att det är bra för lantbrukarens ekonomi. Rådgivningen har lett till ett effektivare jordbruk till mindre kostnad. Dessutom tjänar miljön på det, säger Stina Olofsson.

Läs mer på Greppas hemsida

Se film om Åsa Odell, grisuppfödare och deltagare i Greppa. Här är hennes förväntningar på Havs- och vattenmyndigheten:

Se filmen om Åsa Odell

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden