Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Hallå där, Mia Olausson…

… som är chef för enheten för biologisk mångfald och områdesskydd vid HaV och jobbar med planeringen av den första svenska marint inriktade nationalparken i Östersjön – Nämdöskärgården. Arbetet med att bilda parken drar nu igång.

Hur känns det när processen nu kan starta på allvar?

– Jättekul! Äntligen, vill jag säga. Tankarna på att göra nationalpark av området kom upp för många år sedan. Det är en komplex och tidskrävande process, med många inblandade aktörer, att skapa en nationalpark. Att vi nu är framme vid startskottet känns riktigt bra.

Vilken är den stora vinsten med att området blir nationalpark?

– Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Nämdöskärgården är ju en unik naturmiljö, både när det gäller hav och land. Att Nämdöskärgården skyddas är väldigt goda nyheter, för oss som lever nu och för kommande generationer.

– Genom att skydda områdets höga naturvärden långsiktigt skapar vi också förutsättningar för den blå ekonomin i regionen. Stora rekreationsvärden gör Nämdöskärgården attraktiv och det gynnar i sin tur havsturism, fiske och friluftsliv.

Ska du fortsätta att jobba med Nämdöskärgården?

– Ja. Närmast startar vi ett projekt där Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholm, HaV, Skärgårdsstiftelsen och Värmdö kommun deltar. Det är viktigt med lokal förankring av parken och att de som bor och jobbar i skärgården blir delaktiga. Meningen är att Nämdöskärgården ska bli ett levande område som fungerar för både människor och miljö.

Något annat viktigt som händer framöver?

– Parkens marina naturvärden är stora, men inte kartlagda fullt ut. Därför är det viktigt att ta fram mer fakta. Vi planerar därför att stödja Länsstyrelsen i Stockholm ekonomiskt för att de ska kunna ta fram mer kunskapsunderlag om den marina miljön.

Läs mer på Naturvårdsverkets webb: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nu-startar-arbetet-for-att-bilda-en-nationalpark-i-Namdoskargarden-i-Stockholms-lan/

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden