Gå direkt till innehåll
HaV i Almedalen 2013: Skitskatt och blå tillväxt i fokus

Nyhet -

HaV i Almedalen 2013: Skitskatt och blå tillväxt i fokus

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, finns även i år på plats under Almedalsveckan för att diskutera havs- och vattenmiljö.

- Vi har två egna seminarier; om enskilda avlopp och om blå tillväxt. Björn Risinger medverkar också på andras seminarier om bland annat dricksvatten, vattenkraft och strandnära byggande, säger Maud Larsen, kommunikationschef.

På Almedalsveckan finns myndighetens viktiga samarbetspartners samlade för att diskutera frågor som bland annat rör havs- och vattenmijö.

- Det är ett bra tillfälle för oss att föra fram våra frågor, men också att lyssna till vad andra säger när det gäller havs- och vattenmiljö. Det är bra att vi kan finnas med där debatten förs, bemöta argument och svara på frågor, säger Maud Larsen.

HaV arrangerar i år dels ett seminarium om vårt regeringsuppdrag kring enskilda avlopp och dels ett seminarium om ekosystemtjänster kopplat till blå tillväxt och havsplanering. Dessutom medverkar generaldirektör Björn Risinger vid andras seminarier om vattenkraft, ekosystemtjänster i Mälardalen, strandnära byggande, dricksvattenförsörjning och hur man kan sprida kunskap om vattefrågor.

Förutom Björn Risinger och kommunikationschef Maud Larsen är bland andra Mats Svensson, chef för enheten för forskning och miljömål och Thomas Johansson, chef för enheten för havsplanering och maritima frågor på plats I Almedalen.

Välkommen till HaV:s två seminarier:

  • Onsdag 3 juli, kl 10.00 Östersjön - en lönsam investering. Kommer ett ekonomiskt värde på havet och möjligheter till investeringar att leda till en bättre havsmiljö? Vi är villiga att betala för ett renare hav, och vill samtidigt använda havet som resurs. Vi diskuterar hur ett bra miljöarbete kan bidra till jobb, tillväxt och välstånd i Östersjöregionen. Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med Svenska institutet.
  • Torsdag 4 juli, kl 9.00 Skitskatt eller miljöbidrag? Dags att ta hand om ditt avlopp! Bättre VA-planering i kommunerna, bättre koll på de små enskilda avloppen och mindre övergödning i Östersjön. Regeringen har bett Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att ta fram ett nytt regelverk som ska leda till att vi alla kan spola med rent samvete. Men vem ska betala?

Här kan du läsa mer om HaVs arrangemang under Almedalsveckan.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktpersoner Maud Larsen, kommunikationschef, tfn 010-698 60 24, mobil 070-865 52 10, e-post maud.larsen@havochvatten.se, Pia Ahnlund, kommunikatör, tfn 010-698 62 73, mobil 070-605 04 57, e-post pia.ahnlund@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden