Gå direkt till innehåll
HaV-kommentar till WWF:s fiskguide: Vi har stärkt kontrollen av räkfisket

Nyhet -

HaV-kommentar till WWF:s fiskguide: Vi har stärkt kontrollen av räkfisket

Världsnaturfonden, WWF, har nu presenterat Fiskguide 2015 med råd om vilka fiskar och skaldjur som konsumenterna bör undvika. Även i år får räkan som fiskas utmed västkusten, nordhavsräkan, rött ljus.

- Det är positivt att organisationer som WWF engagerar sig i frågor som rör fisket och hur vi kan få ett mer hållbart fiske. Däremot ska konsumentråd inte förväxlas med vad som är ett lagligt fiske eller ej, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Räkbeståndet i Skagerrak, Kattegatt och Östra Nordsjön visar på en positiv utveckling enligt den senaste rådgivningen från Internationella Havsforskningsrådet, ICES. Mot bakgrund av beståndssituationen beslutade man i förhandlingar mellan EU och Norge att öka den totalt tillåtna mängden räka som får fiskas (TAC) under 2015 med 15 procent. Den svenska kvoten för fiske av nordhavsräka i Skagerrak och Kattegatt är i år satt till 1 426 ton totalt jämfört med 1 243 ton i fjol.

Enligt WWF beror ger de rött ljus för den så kallade västkusträkan på grund av dålig kontroll när det gäller utkast av småräkor och brister i förvaltningen.

- Beslutet om tillåtna fångstmängder bygger på vetenskaplig rådgivning. Tillsammans med Kustbevakningen, KBV, har vi också stärkt kontrollen av räkfisket för att minska utkasten, något som bland resulterat i en åtalsanmälan om misstänkt utkast av småräka, säger Ingemar Berglund.

Kustbevakningen är den myndighet som har ansvar för den sjögående fiskerikontrollen medan Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för landningskontrollen. HaV har ett övergripande ansvar för den svenska fiskerikontrollen och svarar bland annat för kvotavräkning och rapportering till EU.

- Den fisk som fångats lagligt får självklart också saluföras. Det ingår inte i HaV:s roll att ge konsumentråd som WWF gör. Var och en får själv besluta om man vill äta räkor eller inte, säger Ingemar Berglund.

Här kan du läsa mer om nordhavsräkan och HaV:s arbete för att få ett mer hållbart räkfiske

För mer information kontakta:

Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden