Gå direkt till innehåll

Nyhet -

HaV:s generaldirektör Jakob Granit i intervju: "Vi vet att de här vraken utgör en stor miljörisk "

Den första saneringen av miljöfarliga vrak i svenska vatten är nu avslutad. Totalt kunde 730 liter olja pumpas upp från vraket Thetis utanför Smögen i Sotenäs kommun.

Se intervjun med Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Jakob Granit där han berättar om satsningen för att sanera miljöfarliga vrak i Sveriges vatten.

- Vi är väldigt glada över att regeringen satsar  250 miljoner kronor på att sanera miljöfarliga vrak på havsbotten utmed våra kuster. Vi vet att de här vraken utgör en stor miljörisk och de har nu blivit kända genom samarbeten som vi haft under en lång tid med olika institutioner, säger Jakob Granit i filmen. 

Han berättar om saneringen av Thetis och hur det arbetet gått samt hur myndigheten nu går vidare för att prioritera vilka andra vrak som står på tur att saneras.

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, 300 av dem har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers Tekniska Högskola. Ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara, vissa av dem läcker redan ut olja och andra farliga ämnen som kan påverka fisk och andra vattenlevande djur negativt. Främst påverkas organismerna som lever i närområdet av vraket. Farliga ämnen som olja, tungmetaller och arsenik tas upp av mikroorganismer som i sin tur sprider dem till fiskar och kräftdjur.Många av vraken innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador i stora områden om de läcker ut.

Från och med 2016 har HaV ett samordnande ansvar gällande utredning och sanering av de miljöfarliga vraken. HaV leder och samordnar sedan 2016 en arbetsgrupp som arbetar med riskbedömning och sanering av miljöfarliga vrak. I den ingår Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer, Marinen och Chalmers, säger Jakob Granit.

Här kan du se den filmade intervjun med Jakob Granit (textad)

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden