Gå direkt till innehåll
HaV stänger fiske i Skagerrak för att skydda ungfisk

Nyhet -

HaV stänger fiske i Skagerrak för att skydda ungfisk

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, stänger i natt för fiske i ett område i Skagerrak.

Stängningen gäller allt fiske av exempelvis torsk, kolja, gråsej och vitling.

Skälet är att det finns stora mängder av ungfisk i det aktuella området, säger Ingemar Berglund, chef för avdelning för fiskförvaltning på HaV.

Området i Skagerrak som nu stängs för fiske är 50 nautiska kvadratmil stort och ligger väster om Tjörn och Orust. Stängningen träder i kraft klockan 03.30 (UTC) den 10 september och gäller till och med 1 oktober klockan 23.59 (UTC), totalt 21 dagar.

-  Enligt EU:s kontrollförordning på fiskets område ska områden kunna stängas av tillfälligt för att skydda ungfisk av torsk, kolja, sej och vitling i Skagerrak och Nordsjön. Systemet trädde i kraft 1 september 2009, säger Ingemar Berglund.

Upptäckten av stora mängder ungfisk i området gjordes när kustbevakningen under måndagen  kontrollerade ett fartyg.

-  Andelen ungfisk i fångsten överskred det tröskelvärde som anges i EU-förordningen och då ska området stängas. Stängningen beror inte på att befälhavaren på det kontrollerade fartyget gjort något fel utan att det nu finns mycket ungfisk i området, säger Ingemar Berglund.

Det är andra gången som HaV beslutat om en realtidsstängning för fiske i Skagerrak. Förbudet gäller för samtliga fartyg som fiskar i området, även utländska fartyg. Stängningen gäller allt fiske med andra redskap än flyttrål, snörpvad, drivgarn och pilkredskap med sill, makrill och taggmakrill som målarter, burar, skrapredskap för stora kammusslor eller nät.

Kontrollen av att förbudet verkligen efterlevs kommer bland annat att göras via satellitövervakning och genom kontroller av kustbevakningen till sjöss och med flyg.

-  Vi förstår att stängningen kan skapa olägenheter för de fartyg som har detta område för sitt huvudsakliga fiske. Men sett ur ett biologiskt perspektiv är det nödvändigt. Det ger ungfisken en chans att växa till sig, säger Ingemar Berglund.

Fotnot. UTC står för koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time) och är referens för exakta tidsangivelser världen över.

Länk till HaV:s beslut om realtidsstängning i Skagerrak

Länk till EU-kommissionens förordning för realtidsstängning av vissa fisken i Nordsjön och Skagerrak

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning, tfn 010-698 60 07, mobil 070-696 93 20, e-post ingemar.berglund@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden