Gå direkt till innehåll
HaV startar forum för bättre vattenmiljö

Nyhet -

HaV startar forum för bättre vattenmiljö

16-17 april hålls Sveriges första ”Havs- och vattenforum” i Göteborg.

Konferensen väntas locka drygt 400 deltagare och arrangeras av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

-  Målet är att samla de krafter som i dag arbetar för en bättre havs- och vattenmiljö till en dialog om övergödning i Östersjön, biologisk mångfald i rinnande vatten och ett hållbart fiske, säger Pia Ahnlund som samordnar konferensen.

Konferensen vänder sig främst till tjänstemän på myndigheter, branschföreträdare, forskare, ideella föreningar och beslutsfattare som verkar inom vattenmiljö, jordbruk, skogsbruk, fiske, energi, VA, sjöfart och fysisk planering.

-  HaV:s roll är att vara en samlande kraft i arbetet för en bättre havs- och vattenmiljö och den som pekar ut riktningen. För oss är det väldigt viktigt att ha ett forum där vi kan möta våra olika samarbetspartners och där de också kan träffa varandra, säger Pia Ahnlund, kommunikatör på HaV.

Tanken är att konferensen ska bli ett årligt återkommande arrangemang. Det är också den hittills största konferens som Havs- och vattenmyndigheten anordnat. Programmet är inte helt klart ännu men det blir bland annat föredrag och debatt om utkastförbudet i Skagerrak, om hur vi värderar Östersjöns ekosystemtjänster och om fiskvandring upp och ner i vattendrag.

-  Vi har haft flera mindre konferenser som berört olika delar av vårt verksamhetsområde, exempelvis om dricksvatten och avlopp. Innehållet i ”Havs och vattenforum” spänner över alla våra verksamhetsområden, säger Pia Ahnlund.

-  Vi hoppas att det här blir en viktig pusselbit i vårt långsiktiga arbete för levande hav, sjöar och vattendrag. Ett forum där vi kan informera om vårt arbete men också få in synpunkter och kunskap från andra aktörer.

Havs- och vattenforum 2013 pågår i två dagar, 16 – 17 april, och hålls på Hotell Eriksberg i Göteborg.

Här kan du läsa mer om Havs- och vattenforum 2013

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Pia Ahnlund, kommunikatör, tfn 010-698 62 73, mobil 070-605 04 57, e-post pia.ahnlund@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden