Gå direkt till innehåll
Foto: Keith Morris / Alamy
Foto: Keith Morris / Alamy

Nyhet -

HaV utlyser 2,5 miljoner kronor till marin pedagogik

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått regeringens uppdrag att undersöka och stödja lokalt arbete med marin pedagogik. Som en del i detta utlyser HaV nu totalt 2,5 miljoner för utveckling av lokala aktiviteter.

- Vi vänder oss till offentliga eller ideella aktörer i Sverige som jobbar konkret med barn och ungdomar, i aktiviteter som ökar intresset och förståelsen för haven och hur vi människor påverkar havsmiljön säger Monica Forsell, kommunikationschef på HaV.

Tanken är att medlen ska gå till aktiviteter som stimulerar barns och ungas intresse och förståelse för haven, för människans påverkan av havsmiljön och hur människor kan bidra till ett hållbart nyttjande och förvaltande av ekosystemen i havet och i de vattenmiljöer som direkt påverkar havsmiljön. Satsningen på marin pedagogik ingår också i de frivilliga åtaganden som Sverige, i samband med FN:s havskonferens, beslutade att genomföra för att bidra till att mål 14 i FN:s Agenda 2030 och dess delmål uppnås. Mål 14 handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Det är möjligt att söka medel för antingen praktiska aktiviteter eller för läromaterial. Senast den 17 maj 2018 ska ansökan skickas till HaV.

- Vi har cirka 2,5 miljoner kronor att fördela och vi kommer att prioritera arbetsmetoder eller pedagogiskt material som skulle kunna spridas nationellt. Vi kommer också att prioritera sådana upplägg som kan användas av både ideella aktörer och av förskolor och skolor, och vi kommer att prioritera ansökningar som presenterar innovativa metoder och arbetssätt, säger Monica Forsell.

I regeringens uppdrag ingår också att HaV ska identifiera lokala aktörers behov av stöd och av kunskapsmaterial inom marin pedagogik. Senast den 30 september i år ska HaV presentera förslag till fortsatt arbete till miljö- och energidepartementet. Att utveckla marin pedagogik är en del i regeringens stora satsning på rena hav.

Mer information och ansökningsblankett finns på HaV:s webbplats

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Monica Forsell, kommunikationschef, tfn 010-6986004, mobil 076-5386204, e-post monica.forsell@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Monica Forsell

kommunikationschef 010-698 60 04

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden