Gå direkt till innehåll
Experthjälp till Sydostasien

Nyhet -

Experthjälp till Sydostasien

Havs- och vattenmyndigheten har en överenskommelse med Sida om att bistå med expertstöd för Sidas arbete i Sydostasien. Sida har bedömt att Havs- och vattenmyndigheten har en unik kompetens för att stödja arbetet med hållbara havs- och vattenmiljöer i Sydostasien, något som i högsta grad är en aktuell fråga i regionen.

Ola Möller är ambassadsekreterare och arbetar för Sida på svenska ambassaden i Thailand. Han menar att Havs- och vattenmyndigheten kommer att kunna bidra till arbetet på plats.

- Havs- och vattenmyndighetens erfarenheter från Sverige, övriga EU och Asien är värdefulla att utnyttja i utvecklingssamarbetet. Myndigheten har ett brett kontaktnät och god kunskap om regionala marina konventioner, ekonomiska gemenskaper och fiskeorganisationer, som alla har viktiga roller i det svenska stödet, säger Ola Möller.

Arbetet kommer att kretsa kring de organisationer och projekt i regionen som arbetar med havs-, vatten- och kustmiljöer. Havs- och vattenmyndighetens experter ska bland annat medverka i arbetet som rör svenska stödpengar till vattenresurser, analysera och bevaka utvecklingen på området och göra fältbesök.

- Samarbetet med Havs- och vattenmyndigheten hjälper oss att säkra kvaliteten på verksamheten vi stödjer. Målet är att utveckla möjligheterna för att främst fattiga befolkningsgrupper i regionen ska få mer hållbara levnadsförhållanden och ökade utsikter till inkomster, säger Ola Möller.

Överenskommelsen omfattar fyra miljoner kronor och sträcker sig fram till 2016.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden