Gå direkt till innehåll
Havs- och vattenmyndighetens första årsredovisning klar

Nyhet -

Havs- och vattenmyndighetens första årsredovisning klar

Ett halvår. Sex månader. 184 dagar. På papperet en kort tidsrymd men ändå så fylld av verksamhet. Under sitt första halvår har Havs- och vattenmyndigheten successivt utvecklats för att motsvara sitt uppdrag som en pådrivande, samlande och stödjande miljömyndighet.

- Det är inte helt lätt att starta en ny myndighet, men samtidigt väldigt inspirerande. Vi startade med många vakanser och halvåret har därför präglats av hårt arbete och en stor portion rekryteringsarbete, säger generaldirektör Björn Risinger.

Läs bland annat om hur vi arbetat med att kartlägga båtbottentvättar, fredat torsken i Gullmarsfjorden, förberett arbetet för havsplanering, beslutat om bidrag för att minska övergödningen och genomfört fiskerikontroll. Och hör av dig om du har synpunkter på vad vi borde göra mer.

Läs Havs- och vattenmyndighetens årsredovisning 2011

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden