Gå direkt till innehåll
Foto: Natalie Greppi/Ann-Charlotte Berntsson
Foto: Natalie Greppi/Ann-Charlotte Berntsson

Nyhet -

​Hjälp till att namnge ny storsatsning mot övergödning i sjöar och hav!

20 projekt i Sverige får totalt nästan 37 miljoner kronor i bidrag för att under tre år utveckla nya arbetsformer i vattenvården.

Det övergripande målet är att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt med övergödning och fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav. 

- Satsningen behöver ett passande namn för att få en identitet och vi bjuder därför in till en namntävling, säger Anna Ek på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Satsningen är ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna, länsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund, LRF. Den är en del av regeringens utökade och fleråriga satsning på rent hav som beslutades om 2018.

För att lyckas med satsningen provas nya arbetsformer och nya samarbeten. Förhoppningen är att metoden, på sikt, ska spridas till fler avrinningsområden.

- Satsningen behöver ett passande namn för att få en identitet och vi bjuder därför in till en namntävling. Tänk fritt och låt fantasin flöda. Vi tänker oss ett namn som både fångar vikten av rent vatten och det lokala engagemanget, säger Anna Ek, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I juryn som utser det vinnande förslaget sitter representanter för HaV, Jordbruksverket, de fem vattenmyndigheterna och Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Vinnaren får ett presentkort på en övernattning för fyra personer på Bo på lantgård samt entré och middag på Havs- och vattenforum den 4-5 juni 2019 för två personer. (Kostnader för eventuella resor, boende i samband med Havs- och vattenforum samt eventuell vinstskatt betalas av pristagaren)

Skicka ditt namnförslag med en kort motivering senast 15 mars 2019 via HaV:s hemsida (https://www.havochvatten.se/lokalt-atgardsarbete-namntavling)

Juryn kommer utse det bästa namnförslaget, men är inte styrda att namnge satsningen utifrån de förslag som inkommit.

För mer information kontakta

Anna Ek, utredare, enheten för vattenförvaltning på Havs- och vattenmyndigheten

tfn 010-698 60 48, mobil 076-538 61 93, e-post anna.ek@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Anna Ek

Utredare, Enheten för vattenförvaltning Telefon: 010-698 60 48

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden