Gå direkt till innehåll
HM Konungen besöker HaV

Nyhet -

HM Konungen besöker HaV

6 februari får Havs- och vattenmyndigheten, HaV, besök av HM Konungen.

Landshövding Lars Bäckström deltar också vid besöket.

-  Vi är väldigt glada över att HM Konungen kommer att besöka Havs- och vattenmyndigheten. Han är mycket intresserad av miljöfrågor och vill nu få mer information om vår verksamhet, säger Maria Hellsten, stabschef vid Havs- och vattenmyndigheten.

Under förmiddagen kommer HM Konungen att få en presentation av tre fokusområden som myndigheten arbetar med under 2013. Dessa tre områden är biologisk mångfald i rinnande vatten, övergödningen av Östersjön och ett hållbart fiske med fokus på utkastförbud och reglering av fiske i skyddade områden.

-  HM Konungen kommer också att träffa HaV:s ledningsgrupp och få en rundvandring i vårt nya huvudkontor i ”Pagoden” vid Göta älv, säger Maria Hellsten.

Under eftermiddagen ordnas två seminarier. Det första handlar om utmaningar i laxförvaltningen med minskande laxstammar och ändrade fiskebestämmelser. Bland annat presenteras EU:s förslag till förvaltningsplan för Östersjölaxen och frågan om omprövningar av vattendomar.

Det andra seminariet berör behovet av en ny fysisk planering av havsområden. Här berörs dels de ökande areella anspråken på havsområden och förberedelserna för en ny svensk havsplanering.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Maria Hellsten, stabschef, tfn 010-698 60 02, mobil 070-262 69 76, e-post maria.hellsten@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg