Gå direkt till innehåll
Algblomningen vid Ulvön. Cyanobakterierna Dolichospermum sp. och Nodularia spumigena. Foto: Kristina Viklund/lst Norrbotten.
Algblomningen vid Ulvön. Cyanobakterierna Dolichospermum sp. och Nodularia spumigena. Foto: Kristina Viklund/lst Norrbotten.

Nyhet -

Marina informationscentraler för frågor och observationer

Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

I Sverige finns tre marina informationscentraler – Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet – som drivs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Deras uppgift är att snabbt nå ut med informa­tion till myndigheter, organisationer och allmänheten i samband med ovanliga händelser och akuta situationer i kust- och havsmiljö. Du kan alltid vända dig till de marina informationscentralerna om du har frågor. De tar också gärna emot dina observationer om du sett något ovanligt i kustområdet. Det kan vara till exempel algblomning eller fall av större antal döda fåglar, fiskar eller sälar. Uppge var du har observerat händelsen och bifoga gärna bilder om du har möjlighet.

Du når de marina informationscentralerna via mejl, telefon eller sociala medier.

ICBV - Informationscentralen för Bottniska viken 
Hemsida
Telefon: 010-225 41 11
E-post: icbv@lansstyrelsen.se
Facebook 

ICEÖ - Informationscentralen för Egentliga Östersjön
Hemsida
Telefon: 010-223 11 60
E-post: informationscentral.stockholm@lansstyrelsen.se
Facebook

ICVH - Informationscentralen för Västerhavet
Hemsida 
Telefon: 010-224 48 76
E-post: infovasterhavet@lansstyrelsen.se
Facebook

Därför finns de marina informationscentralerna
I
 slutet av 80-talet drabbades Västerhavet av omfattande algblomningar och säldöd. Behovet av information till myndigheter, massmedia och allmänhet var stort. Därför beslöt riksdagen 1990 att län med marina centrum (Västerbottens, Stockholms och Västra Götalands län (dåvarande Göteborgs och Bohuslän) skulle inrätta marina informationscentraler för att kunna sprida snabb, korrekt och samlad information i samband med ovanliga händelser till havs. Informationscentralerna drivs idag på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden