Gå direkt till innehåll
En deklaration från CCAMLR-mötet stärkte dess fokus på konventionens mål och arbete för skydd av marina områden under ett förändrat klimat. Foto: Derek Oyen @goosegrease by unsplash
En deklaration från CCAMLR-mötet stärkte dess fokus på konventionens mål och arbete för skydd av marina områden under ett förändrat klimat. Foto: Derek Oyen @goosegrease by unsplash

Nyhet -

Marint skydd under förändrat klimat i fokus på möte om Antarktis

Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, CCAMLR, har precis avslutat sitt 40:e årsmöte. Bevarande och ekosystembaserad förvaltning av marina levande tillgångar i Antarktis stod i centrum. En deklaration från mötet stärkte dess fokus på konventionens mål och arbete för skydd av marina områden under ett förändrat klimat.

En deklaration för att markera det 40:e mötet i kommissionen antogs, vilken sätter ambitionsnivån för kommissionens arbete framöver och pekar ut flera viktiga utmaningar och hot. Under mötet betonade Sveriges utrikesminister Ann Linde vikten av att upprätthålla internationell rätt i förvaltningen av havsresurser bortom nationell jurisdiktion.

Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten och ordförande för CCAMLR var på plats i Hobart, Australien den 18-29 oktober. Sverige deltog på årsmötet tillsammans med 25 andra delegationer, som diskuterade bevarande och hållbar förvaltning av marina levande tillgångar i Antarktis, inklusive fiskeresurser.

- Klimatförändringarna är ett av de största och ökande hoten mot den unika biologiska mångfalden och ekosystemen i Antarktis. Sverige arbetar därför med andra medlemmar för att stärka klimatarbetet inom CCAMLR. Deklarationen tar upp IPCC-rapporternas slutsatser om effekter på Antarktis och Södra oceanen och pekar på behoven att öka resiliensen mot klimatförändringar och att integrera klimataspekter i kommissionens arbete och beslut, säger Pia Norling, utredare på HaV och Sveriges kommissionär i CCAMLR.

- Mötet kom också överens om att fortsätta arbetet för att inrätta ett representativt system av marina skyddade områden i Antarktis, fortsätter Pia Norling.

Krill, som är basen för ekosystemen i Antarktis marina områden var i fokus och en förvaltningsplan kommer att uppdateras under året på basen av vetenskapliga underlag.

- Det konstaterades att det är en hög nivå av efterlevnad vad avser det regelverk som kommissionen har etablerat för olika typer av fiske i det vidsträckta området vilket är positivt. Ett stärkt stöd till forskarutbildning för att stärka fortsatt engagemang inom CCAMLR var också en av de viktiga slutsatserna från mötet, säger Jakob Granit.

Fakta
Konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis, är en integrerad del av antarktiska fördragssystemet. Målet med konventionen är att bevara de marina levande tillgångarna i Antarktis.

Läs mer om konventionen
Läs nyhet från CCAMLR

Ämnen

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden