Gå direkt till innehåll
Oljeläckage från vraket Finnbirch utanför Öland 2018/Foto: Kustbevakningen
Oljeläckage från vraket Finnbirch utanför Öland 2018/Foto: Kustbevakningen

Nyhet -

Nu tas sista oljan upp från Finnbirch

Hösten 2006 förliste fraktfartyget Finnbirch i en kraftig storm utanför Öland. I tankarna fanns cirka 540 kubikmeter olja som sedan dess har hotat den känsliga miljön i Östersjön. En del togs upp 2019 och nu ser Havs- och vattenmyndigheten, HaV, till att vraket blir tömt på olja.

Det var i december 2018 som Kustbevakningens flyg observerade att vraket läckte. Kustbevakningen fortsatte därefter att bevaka läckan och bland annat monterades en container för att samla upp olja.

Under hösten 2019 lyckades HaV i, samarbete med JD-Contractor A/S, bärga 60 kubikmeter oljeblandning (diesel och smörjolja) från olika utrymmen i skrovet. Nu, i augusti 2020, ska den sista oljan plockas upp från vraket som ligger på drygt 80 meters djup öster om Öland.

Det stora djupet gör arbetet både komplicerat och relativt kostsamt, enligt Fredrik Lindgren, utredare på HaV.

– Arbetsfartyget Vina har förberett operationen i två veckor. Vi räknar med att det är framme vid vrakplatsen nu på onsdag morgon, den 19 augusti, berättar han.

Oljan som är kvar i Finnbirch är så kallad tjockolja (bunkerolja). Den måste värmas upp med ånga för att bli mer lättflytande innan den kan pumpas upp från vraket.

Det kommer att genomföras 3-4 dyk per dag, med två dykare i varje omgång. Dykarna borrar sig in i vraket och monterar utrustningen som krävs. Därefter påbörjar man uppvärmningen av oljan.

– Förmodligen tar det ungefär ett dygn innan oljan är så pass lättflytande att den är pumpbar, säger Fredrik Lindgren.

Man kommer också att använda sig av obemannade undervattensfarkoster, så kallade ROV (Remotely Operated underwater Vehicle), för att övervaka arbetet.

Fakta om Finnbirch

Finnbirch bedöms vara ett av de 30 mest miljöfarliga vraken på svenskt vatten. I närheten av vraket finns flera känsliga naturområden.

Finnbirch byggdes 1978 på Hyundai Heavy Industries varv i Sydkorea.

Den 31 oktober 2006 lämnade fartyget Helsingfors för resa till Århus, Danmark. Fartyget var tungt lastat med bland annat trävirke, pappersrullar, plywood och stålprodukter.

Fartyget förliste i kraftig storm till följd av en förskjutning i lasten ombord. Två besättningsmän omkom i samband med olyckan.

Vraket ligger på babords sida ner mot havsbottnen på 82 meters djup.

I oktober 2019 ledde HaV arbetet med att bärga olja från fartygsvraket Finnbirch. Sammanlagt bärgades 40 kubikmeter (40 000 liter) olja från vraket. Se film från det arbetet här:

För mer information, kontakta Fredrik Lindgren, utredare på HaV. Tel 010-698 63 14, fredrik.lindgren@havochvatten.se

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden