Gå direkt till innehåll
Ny vägledning ska minska riskerna för bekämpningsmedel i dricksvatten

Nyhet -

Ny vägledning ska minska riskerna för bekämpningsmedel i dricksvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, och Naturvårdsverket ger ut ny vägledning för hur vårt dricksvatten kan hållas fritt från rester av bekämpningsmedel.

- Vi hoppas att den förenklar och gör handläggningen av sådana ärenden mer enhetlig i landet. Tidigare rekommendationer togs fram under 1990-talet, mycket har ändrats sedan dess. Här utgår vi från dagens bestämmelser, säger Susanna Hogdin på HaV.

Rester av bekämpningsmedel förekommer idag i både grund- och ytvatten. För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar av bekämpningsmedel är det krav på tillstånd för att få använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.

Naturvårdsverket har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram en ny vägledning om hur prövning av tillstånd ska gå till för att minska riskerna.

Kommuner prövar frågan om tillstånd till bekämpning kan ges inom vattenskyddsområden. De kan också ställa krav på användaren för att minska riskerna med bekämpningen.

- Vägledningen kan användas av såväl myndigheter som verksamhetsutövare när det gäller ansökan om användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden, säger Susanna Hogdin, utredare på enheten för miljöprövning och miljötillsyn på HaV.

- Syftet med vägledningen är att bibehålla en god råvattenkvalitet fritt från bekämpningsmedelsrester i våra vattentäkter.

Användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden regleras utifrån olika bestämmelser. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ett gemensamt ansvar för att råda kommunerna om hur prövningen kan genomföras och har därför valt att ta fram en gemensam vägledning.

Den innehåller:

  • en beskrivning av regelverket och myndigheternas ansvarsfördelning
  • råd och rekommendationer för vilka uppgifter som bör tas in i en ansökan samt förslag på utformning av beslut
  • lämplig utformning av villkor för att begränsa oavsiktlig spridning.

Innehållet i vägledningen "Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden"ersätter två rapporter som upphörde att gälla den 1 november 2015:

1.Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2000:7) för tillståndsprövning enligt 14 § SNFS 2997:2 rörande användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

2.i relevanta delar Naturvårdsverkets allmänna råd (97:3) om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Foto: Tor Lundberg Tuorda/Naturfotograferna/IBL Bildbyrå

Här kan du läsa den nya vägledningen från HaV och Naturvårdsverket

Läs mer om HaV:s arbete med vattenskyddsområden

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson: Susanna Hogdin, utredare, enheten för miljöprövning och miljötillsyn,tfn 010-698 60 28, mobil 076-538 60 28, e-post susanna.hogdin@havochvatten.se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Susanna Hogdin

utredare, Enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning Tel: 010-698 60 28, Mobil: 076-538 60 28

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden