Gå direkt till innehåll
Nya Hamra nationalpark tar in en massa vatten

Nyhet -

Nya Hamra nationalpark tar in en massa vatten

Hamra nationalpark i Gävleborgs län utvidgas nu kraftigt. Vattenmiljöerna blir en betydelsefull del av den nya nationalparken som invigs den 16 september.

Hamra nationalpark i Gävleborgs län utvidgas nu kraftigt. Vattenmiljöerna blir en betydelsefull del av den nya nationalparken som invigs fredagen den 16 september.

I Ljusdals kommun ligger Hamra nationalpark. Riksdagen har beslutat att nationalparken ska växa från 28 till 1 400 hektar. Från att ha varit ett begränsat skogsområde blir nu Hamra ett vidsträckt landskap med myrar, gammelskog och forsar.

Vattendrag och sjöar blir därmed en viktig del av nationalparken. Bland annat rinner delar av Svartån här, ett av få svenska vattendrag som inte påverkats av flottning och skyddats i naturligt skick. Vattnet är en gynnsam lekmiljö för fiskar och små vattendjur.

- Det är särskilt positivt att vattendragen och myrarna nu inkluderas i Hamra nationalpark. Vattenmiljöerna här skapar uppväxtområden för många arter, fungerar som biologiska reningsverk och bidrar till ett givande friluftsliv, säger Björn Risinger, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.

Den 16 september nyinvigs nationalparken med bland andra miljöminister Andreas Carlgren, Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren och Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger som talare.

Med Hamra inkluderat har Sverige i dag 29 nationalparker.

 

Läs mer:

Hamra nationalpark - hemsida

Foto: halsingland.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden