Gå direkt till innehåll
Nytt Skagerrakavtal nu i hamn - viktigt för kustnära fisket

Nyhet -

Nytt Skagerrakavtal nu i hamn - viktigt för kustnära fisket

EU och Norge har nu undertecknat ett nytt Skagerrakavtal som ger svenska, danska och norska yrkesfiskare tillträde till varandras kustnära vatten.

Avtalet ger rätt att fiska in till fyra nautiska mil, cirka sju kilometer, från respektive lands baslinje.

-  Det känns väldigt bra att vi nu efter mer än tre års diskussioner och åtskilliga internationella överläggningar nu är överens i denna viktiga fråga, säger Bengt Kåmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Det tidigare avtalet mellan Sverige, Danmark och Norge från 1966 sades upp av Norge, och upphörde i augusti 2012. En av stötestenarna var att det tidigare avtalet tillät länderna att fiska på sina egna regler i den andra partens vatten, så kallad flaggstatsjurisdiktion. Norge ansåg att deras nationella förbud att kasta fisk överbord skulle gälla även för EU-fartyg.

Utan avtal gäller att de länder som får fiska i Skagerrak inte har tillträde närmare än tolv nautiska mil (cirka 21 km) från varandras kuster.

-  En stor del av svenskt fiske på norskt vatten bedrivs i det kustnära området mellan tolv och fyra nautiska mil. Det är särskilt viktigt för svenska räkfiskare att kunna fiska här, säger Bengt Kåmark, utredare på enheten för fiskereglering.

-  Även för danska och norska fiskare är det viktigt att ha tillgång till grannländernas traditionella kustnära fiske i Skagerrak.

Vid ett möte i London torsdagen den 24 oktober undertecknade norska förhandlingschefen Ann Kristin Westberg och EU:s förhandlingschef John Spencer ett avtal för ömsesidigt tillträde för Sverige, Danmark och Norge att fiska i varandras vatten in till fyra nautiska mil (cirka 7 kilometer) från respektive lands baslinje.

Enligt det nu undertecknade avtalet ska fiskaren fiska efter de regler som kuststaten utfärdat.  Detta innebär att svenska och danska fiskare skall rätta sig efter norska regler inom den norska delen av Skagerrak.

Samtidigt med diskussionerna om detta så kallade tillträdesavtal har man kommit fram till överenskommelser om så lika fiskeregler som möjligt för fiske i Skagerrak, exempelvis gemensamma redskapsregler som innebär ett mer selektivt fiske i hela Skagerrak.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Bengt Kåmark, utredare, enheten för fiskereglering, tfn 010-698 61 34, mobil 070-638 63 11, e-post bengt.kamark@havochvatten.se

 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden