Gå direkt till innehåll
Regelförenkling på fiskets område

Nyhet -

Regelförenkling på fiskets område

Havs- och vattenmyndigheten, HaV har fått i uppdrag av regeringen att genomföra regelförenkling på fiskets område.
- I uppdraget ligger att se över föreskrifterna och se hur vi kan förbättra vår service mot fiskerinäringen, till exempel genom en mer målgruppsanpassad webb, kundtjänst och support, säger Stefan Rehnström, controller på avdelning för verksamhetsstyrning och projektledare för uppdraget.

Det ska vara lätt att starta och driva företag, men regler och kontakter med myndigheter upplevs ofta precis tvärt om. Krångligt och tidskrävande. HaVs uppdrag är ett led i regeringens arbete kring regelförenkling för att minska den administrativa bördan och underlätta för näringen vid exempelvis ansökningsprocesser och bemötande.

-  Det kan handla om att korta handläggningstiderna och ge regellättnader, men också att vi säkerställer bra konsekvensutredningar för fiskenäringen innan regler införs, säger Stefan Rehnström.

Arbetet kommer att fokusera på fem förenklingsområden:

  • Förändrade föreskrifter och annan lagstiftning
  • Korta och tydliga handläggningstider
  • Hjälpa näringen att göra rätt, bland annat genom ett enkelt och tydligt språk, supportfunktioner, IT-lösningar och tydligare webbplats
  • Samverkan med näringen
  • Effektiv kontroll och tillsyn som skapar så få hinder som möjligt

Samverkan med näringen kommer att ske genom en referensgrupp med representanter från fisket och berörda myndigheter. Gruppen ska fungera som en förankrings- och informationskanal och samverka kring mål och prioriteringar. Två till tre möten planeras fram till 31 mars 2014 då uppdraget ska avrapporteras till regeringen.

Läs mer om regelförenklingsuppdraget.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten
Stefan Rehnström, controller, avdelningen för verksamhetsstyrning, tfn 010-698 61 73, mobil 070-865 11 60, e-post stefan.rehnstrom@havochvatten.se

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden