Gå direkt till innehåll
Båtbottentvätt i vatten. Foto: Maja Kristin Nylander
Båtbottentvätt i vatten. Foto: Maja Kristin Nylander

Nyhet -

Se projekten som fått stöd för bättre vattenmiljö

Sen 2009 har det gått att söka LOVA-bidrag hos länsstyrelserna, och det har resulterat i många olika vattenprojekt. På Gotland har exempelvis flera ideella föreningar fått bidrag för algskörd, eller släkesrensning som det också kallas. Det innebär att stränder rensas från alger som sedan kommer till nytta som gödning på åkermark, men det minskar också övergödning av havet och ger fina sandstränder.

Breviks båtsällskap finns med i LOVA-katalogen efter att de fått bidrag till en båtbottentvätt som togs i drift under hösten 2016.

”I stort sett fungerade det bra. Vi samlar nu in lärdomar från användningen för att förbättra funktionerna till nästa år. Vi är den första båtklubben på Lidingö som kan erbjuda miljövänlig rengöring på land”, skriver föreningen på sin hemsida.

Projektkatalogen fylls på kontinuerligt med nya projekt och kommer fungera som en kunskapsbank för den som vill påbörja ett eget vattenvårdsprojekt.

– Vi har skapat projektkatalogen för att visa upp de fina insatser som utförs i landet, men också för att underlätta uppföljning av projekten. Vi hoppas även att framtida potentiella projektägare, som föreningar, företag och kommuner, kan hitta inspiration till egna LOVA-projekt, säger Karolina Adler på HaV.

Du hittar LOVA-projekten på projektkatalog.havochvatten.se genom att klicka på projektgrupp och välja "LOVA - lokala vattenvårdsprojekt". 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Frida Åberg

utredare, enheten för havsmiljöförvaltning tfn 010-698 60 95, mobil 076-538 60 95

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden