Gå direkt till innehåll
Stor besvikelse efter nej till marina skyddade områden i Antarktis

Nyhet -

Stor besvikelse efter nej till marina skyddade områden i Antarktis

Ryssland, Kina och Ukraina säger nej till förslag om marina skyddade områden i Antarktis.
Det blev resultatet när länderna i konventionen för bevarande av marina resurser i Antarktis, CCAMLR, nyligen samlades till ett möte i Hobart på Tasmanien.

- Det är en stor besvikelse att så väl underbyggda förslag inte kan accepteras av ett par medlemsländer. Både Rosshavet och östra Antarktis är unika ekosystem som förtjänar det skydd som föreslogs, säger Staffan Danielsson på Havs- och vattenmyndigheten.

Medlemsländerna i Konventionen för bevarande av marina resurser i Antarktis, CCAMLR, samlades sista veckan i oktober i staden Hobart i delstaten Tasmanien i Australien. I fokus för årets möte var två förslag om att inrätta marina skyddade områden i Antarktis. Från svensk sida deltog Sveriges ambassadör i Australien Sven-Olov Petersson, Bo Fernholm, professor emeritus vid Naturhistoriska museet och Staffan Danielsson, utredare på internationella enheten på HaV.

USA och Nya Zeeland stod bakom förslaget i Rosshavet. Australien, EU och Frankrike stod bakom det andra förslaget, ett nätverk av skyddade områden i östra Antarktis. Många medlemsländer, däribland Sverige, stödde båda förslagen men eftersom beslut i CCAMLR tas i konsensus kunde Ryssland och Kina blockera båda förslagen. Även Ukraina motsatte sig.

- Nu har främst Ryssland ett ansvar att förklara exakt vilka förändringar i förslagen de kräver menar Staffan Danielsson.

 - Ryssland och Kina har tidigare gått med på att inrätta ett nätverk av skyddade områden i Antarktis, därför är det uppseendeväckande att de inte kan acceptera dessa förslag.

Förslagen om skyddade områden i Antarktis har diskuterats i CCAMLR under de föregående två mötena i november förra året och vid ett extrainsatt möte i juli i år. Inför mötet hade förslagen om marina skyddade områden minskat i omfattning för att tillmötesgå kritikerna. Rosshavsförslaget minskades med 40 procent och tre av sju delområden i förslaget om östra Antarktis sköts på framtiden. Därmed var förhoppningen stor att de främsta kritikerna Ryssland, Kina, Norge, Ukraina och Japan skulle kunna acceptera förslagen.

- Japan och Norge mjukande något mot slutet av mötet medan Ryssland och Ukraina inte kunde acceptera förslagen. De ville se förslag med ännu mer detaljerad vetenskaplig information, men bakom de kraven kan det ligga andra skäl, exempelvis att de inte vill acceptera eventuella framtida inskränkningar i fisket efter tandnoting och krill, säger Staffan Danielsson.

Nästa tillfälle som förslagen kan diskuteras blir i oktober 2014 på nästa års möte. Om förslagen ytterligare försvagas fram till dess återstår att se. Det finns globala åtaganden i Konventionen för Biologisk Mångfald (de så kallade Aichimålen) och från toppmötet i Johannesburg 2002 mål för skyddad natur. CCAMLR har ett förvaltningsbeslut med ett mål att skapa ett nätverk av skyddade områden i Antarktis senast 2012.

Länk till artikel i The Guardian

Länk till artikel i National Geographic

Hör Bo Fernholm uttala sig i Australisk media om mötet

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Staffan Danielsson, utredare, internationella enheten, 010-698 68 41, mobil 076-538 62 41, staffan.danielsson@havochvatten.se

Foto: Andrew Meijers/CSIRO.

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden