Gå direkt till innehåll
Svenska fiskekvoter för Östersjön listade

Nyhet -

Svenska fiskekvoter för Östersjön listade

Nu har listan för 2012 års svenska fiskekvoter i Östersjön kommit. Kvotsiffrorna är därmed med största sannolikhet färdiga. Listan visar att svenska fiskare bland annat får ta i land 34 327 laxar under nästa år – mindre än hälften jämfört med i år.

Förra veckan beslutade EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter för Östersjön. Nu har även kvotsiffrorna per land räknats samman. Kvotsiffrorna finns uppräknade i förslaget till förordning som nu offentliggjorts.

De svenska fiskekvoterna i Östersjön 2012 föreslås bli följande:

• Sill i Bottenhavet: 19 095 ton (+2%)
• Sill i centrala Östersjön: 26 228 ton (-27%)
• Sill i västra Östersjön: 3 718 ton (+32%)
• Lax i Östersjön: 34 327 st (-51%)
• Skarpsill: 42 952 ton (-22%)
• Torsk i västra Östersjön: 3 312 ton (+13%)
• Torsk i östra Östersjön: 15 791 ton (+15%)
• Rödspotta i Östra Östersjön: 156 ton (-5%)

EU-länderna var ovanligt oeniga vid omröstningen. Sverige och fyra andra medlemsstater röstade emot förslaget i sin helhet. Sverige var emot den kraftiga höjningen för sill i västra Östersjön, eftersom det påverkar det svenska fisket och beståndssituationen för sillen negativt. Majoriteten röstade dock för förslaget.

Förordningen ska slutligt beslutas vid nästa rådsmöte, den 14 november. Kvoterna förväntas dock klubbas utan diskussion, och kommer därför med största sannolikhet att antas enligt listan.

Fiskekvoterna för Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön bestäms vid rådsmötet med fiskeministrarna den 15-16 december.

Läs förslaget till förordning i beslut från fiskerådet

Läs den detaljerade listan och kartan över delområden i Östersjön

För mer information, kontakta Havs- och vattenmyndigheten:
Joakim Hjelm, chef, internationella enheten, tfn 070-369 30 04
Peter Funegård, utredare, internationella enheten, tfn 010-698 61 46

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Relaterat innehåll

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden