Gå direkt till innehåll
Vattenkraftverket i Älvkarleby som HaV besöker tillsammans med en stor kinesisk delegation under World Water Week. Foto: Nicklas Wijkmark/Azote
Vattenkraftverket i Älvkarleby som HaV besöker tillsammans med en stor kinesisk delegation under World Water Week. Foto: Nicklas Wijkmark/Azote

Nyhet -

​Träffa HaV på World Water Week, 25-30 augusti

Träffa Havs- och vattenmyndigheten, HaV, på Världsvattenveckan, den internationella konferensen World Water Week, som pågår till den 30 augusti i Stockholm. HaV är på plats tillsammans med över 3 000 beslutsfattare och experter från 130 länder för att diskutera angelägna frågor kring vattenhantering. Under veckan kommer HaV att ha en rad möten med internationella samarbetsparters.

Temat för årets Världsvattenvecka är ”Water for society – Including all”.

Källa till hav

Under tisdagen deltar HaV i ett interaktivt seminarium om källa till hav - vattenförvaltning över geografiska och sektoriella gränser. Frank Zhang, utredare på HaV, leder ett rundabordssamtal om utmaningar och möjligheter med integrerad vatten- och havsmiljöförvaltning genom erfarenheter från både Östersjön och Bohaibukten.

Flexibilitet inom vattenkraft

På torsdag den 29 augusti deltar HaV:s generaldirektör Jakob Granit tillsammans med forskare från Kina i seminarium om vattenkraftens roll för både vatten- och energisäkerhet. Hållbar drift och utveckling av vattenkraften är en viktig gemensam utmaning världen över. För att minska koldioxidutsläpp och påverkan på ekosystemet finns det ett behov av att tänka nytt kring vattenkraften.

Sammanföra hav och sötvatten

Klimat- och miljöminister Isabella Lövin är på torsdagen huvudtalare i seminarium om vikten av bättre förståelse för kopplingen mellan marina och limniska ekosystem. HaV:s generaldirektör Jakob Granit deltar i paneldiskussionen.

Studiebesök med kinesisk delegation
En 22 man stark delegation från Kina besöker Världsvattenveckan och HaV står som värd. Under fredag den 30 augusti arrangerar HaV ett studiebesök till SLU:s fiskeriförsöksstation och Vattenfalls forskning- och utvecklingscenter i Älvkarleby utanför Uppsala. Fokus för besöket är att utbyta kunskap och erfarenhet kring forskning och åtgärdsarbete för miljöanpassad vattenkraft.

Världsvattenveckan anordnas varje år av Stockholm International Water Institute, SIWI, och är den största återkommande globala konferensen om vattenfrågor.

– Att medverka på Världsvattenveckan ger oss en unik möjlighet att fördjupa kontakter med våra internationella och nationella samarbetspartners. Det är också viktigt för oss att lyfta fram sakfrågor som kopplar till Sveriges prioriteringar inom havs- och vattenmiljöarbetet, avslutar Catarina Hedar, enhetschef, internationella enheten på HaV.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden