Gå direkt till innehåll
De finns bara cirka 500 individer kvar av Östersjötumlarna. Den bedömdes på rödlistan 2020 vara akut hotad. Foto: Susanne Viker/HaV
De finns bara cirka 500 individer kvar av Östersjötumlarna. Den bedömdes på rödlistan 2020 vara akut hotad. Foto: Susanne Viker/HaV

Nyhet -

​Tufft läge för tumlarna i Östersjön

På söndag 17 maj är det Östersjötumlarens dag. Läget för den lilla valen är tyvärr dåligt. Men vad gör Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för att rädda den och vad kan fritidsbåtägare göra? Frågan går till Susanne Viker, utredare på HaV:

Hur är det ställt med tumlarna i våra hav?

– Vi har tre olika populationer av tumlare i Sverige. Vi brukar kalla dem Nordsjöpopulationen, Bälthavspopulationen och Östersjöpopulationen. När det gäller de två första så verkar de ligga ganska stabilt, men för Östersjöpopulationen är det riktigt illa ställt. Man tror att det bara är cirka 500 individer kvar av den populationen och den bedömdes på rödlistan 2020 vara akut hotad.

Vad beror det på?

– De största hoten är bifångst, miljögifter och undervattensljud. Historiskt har även tumlare jagats. Tillsammans med bifångster och miljögifter som påverkar kondition och reproduktion gör det att det idag bara är en liten rest kvar av det stora antalet tumlare som fanns tidigare, även i Östersjön.

Vad gör HaV för att förbättra läget?

– Vi finansierar bland annat forskning och övervakning, försöker informera om problemen och är pådrivande gällande möjliga åtgärder. Det är stora och komplexa frågor där många aktörer blir involverade. Det har nyligen pekats ut stora havsområden som är särskilt viktiga för tumlare där man arbetar för att införa särskilda åtgärder.

– Tumlaren rör sig över stora områden och över landsgränser, och vi samarbetar med andra länder genom överenskommelser som till exempel HELCOM, Ospar och ASCOBANS.

Vad kan vanliga människor, till exempel båtägare, göra?

– Om man ser tumlare så kan man rapportera det via Naturhistoriska riksmuseets rapporteringsformulär eller till Artdatabanken. Det gäller både levande och döda strandade tumlare som är i gott skick. När det gäller strandade tumlare behöver det gå ganska snabbt. Kontaktpersoner att ringa finns på Naturhistoriska riksmuseets hemsida och för västkusten via en sida som heter valar.se Allmänhetens rapporteringar ger oss mycket viktig kunskap om tumlare.

– När det gäller båtägare så har ju många ekolod även på mindre båtar En åtgärd kan vara att stänga av ekolodet när man inte absolut behöver det. Att man är medveten om att det kan skrämma de här skygga djuren som hör väldigt höga frekvenser.

– Om man fiskar med nät och har oturen att få en tumlare som fångst, så rapportera och ta om möjligt med den och kontakta lämpliga personer. Skulle det vara en tumlare i Östersjön är det unikt och mycket värdefullt forskningsmaterial.

Hur ser framtiden ut för tumlarna?

– Just i Östersjön ser det för närvarande inte alls bra ut, men vi har fortfarande hopp.

Mer information finns på https://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/rapporteradjur/tumlare.9000726.html

HELCOM, Helsingforskonventionen, är en överenskommelse mellan Östersjöns strandstater om att värna miljön i Östersjön.

Ospar, Oslo-Pariskonventionen, är en sammanslagning av två internationella konventioner: De rör dumpning av farligt avfall till sjöss och förorening av den marina miljön.

ASCOBANS är en överenskommelse om bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden