Gå direkt till innehåll
Välkommen till Havs- och vattenforum 2014: "Årets tema är samarbete och helhetssyn"

Nyhet -

Välkommen till Havs- och vattenforum 2014: "Årets tema är samarbete och helhetssyn"

Den 20-21 maj samlas vi som jobbar med, för eller tack vare levande hav, sjöar och vattendrag på Havs- och vattenforum i Göteborg.

- Årets tema är samarbete och helhetssyn. Vi vill inte ha en konferens där man lutar sig för djupt tillbaka i åhörarbänken, i stället vill vi på olika sätt lyfta fram deltagarnas erfarenheter och kunskap, säger Pia Ahnlund, projektledare för Havs- och vattenforum.

Bland årets talare finns miljöminister Lena Ek, Matilda Ernkrans, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Allan Larsson, före detta finansminister och godsägare Carl Piper.

Havs- och vattenforum i Göteborg arrangeras för andra året i rad. I fjol lockade konferensen 360 deltagare från hela Sverige och i år väntas siffran bli ännu högre.

- Vi fick mycket positiv respons efter förra årets konferens. De synpunkter som kom fram i fjol har också varit viktiga för oss och hjälpt HaV i vårt arbete. Därför är det roligt att intresset för att delta i årets konferens är så stort, säger Pia Ahnlund.

I fjol var konferensens tema ”minskad övergödning, ökad biologisk mångfald i rinnande vatten och hållbart fiske” som är HaV:s tre fokusområden. I år lyfts även frågor som rör exempelvis dricksvatten, havsplanering, havsförsurning och rening av läkemedel.

- Vi tänker ta tillvara deltagarnas kompetens och erfarenhet i djupdykningar, knytkonferenser och återspeglingar. Under färden blir det gott om tillfällen till möten och diskussioner, säger Pia Ahnlund.

Deltagarna kommer även att få lyssna till flera intressanta talare som miljöminister Lena Ek, (C), Matilda Ernkrans (S), ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Allan Larsson, före detta finansminister och grundare av Östersjöinitiativet, Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten, Anna Jivén, tf miljöchef vid Göteborgs hamn, Stefan Nyström, generalsekreterare för Sportfiskarna, Peter Olsson, yrkesfiskare samt Carl Piper, jord- och skogsägare i Skåne. HaV:s generaldirektör Björn Risinger inledningstalar.

- Vi kommer också att fokusera på vatten som naturresurs. Representanter för näringsgrenarna energi, sjöfart, yrkesfiske, turism/fritidsfiske och jordbruk får berätta om hur de ser på den egna näringens ansvar kontra andras för att vi ska få en långsiktigt hållbar användning av vattnet, säger Pia Ahnlund.

Vill du vara med i dialogen, höra om det senaste och själv påverka? Anmäl dig senast 6 maj, varmt välkommen!

Läs hela programmet

Vi välkomnar journalister att delta under Havs- och vattenforums båda
dagar. Vi är väldigt tacksamma om du ackrediterar dig i förväg.

För mer information kontakta Havs- och vattenmyndigheten

Kontaktperson Pia Ahnlund, kommunikatör, Havs- och vattenmyndigheten, Tel: 010-698 62 73, Mobil: 070-605 04 57, E-post: pia.ahnlund@havochvatten.se


Ämnen

Kategorier

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden