Gå direkt till innehåll
Världens vattenexperter möts i Stockholm

Nyhet -

Världens vattenexperter möts i Stockholm

På söndag inleds World Water Week i Stockholm, en vecka då olika experter möts för att diskutera vattenfrågor.
Från Havs- och vattenmyndigheten deltar Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen, och Thomas Johansson,  chef för enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor.
- Övergödningen av Östersjön är viktig fråga på konferensen och en priororetad fråga för HaV, säger Thomas Johansson.

För 22:a året i rad samlas experter, forskare, politiker och företagare från hela världen för att diskutera problem och möjligheter med jordens vattenresurser..

- Årets tema om vattenföroreningar som härrör från jordbruket berör Sverige i allra högsta grad, i och med övergödningen i Östersjön. Det är problem som måste åtgärdas, säger Thomas Johansson, chef för enheten för hållbart nyttjande och maritima frågor vid HaV.
 
World Water Week arrangeras av Stockholm International Water Institute, SIWI, och lockar varje år cirka 2 400 deltagare. Den pågår från 26 - 31 augusti. Syftet är att konferensen ska vara ett forum för i stort sett alla frågor som rör vattensektorn. Årets tema är "Water and Food Security", alltså tillgång på rent vatten och livsmedel. Flera seminarier kommer att behandla vilken roll och påverkan jordbruket har på tillgång och kvalitet på vattnet.

- En stor utmaning är hur vi ska kunna minska diffusa utsläpp från jordbruket och minska deras påverkan på vattenmiljön, i Sverige gäller det framförallt övergödningen i Östersjön. Det finns ingen enkel lösning och vi behöver erfarenheter och kontakter med forskare och experter i andra länder för att jobba med dessa frågor, säger Thomas Johansson.

Han menar att mycket handlar om att ändra beteenden och attityder hos lantbrukare, hos personer med enskilda avlopp, inom skogsbruket och även synen på vattenföringen i landskapet.

- I dag har vi ofta raka diken som leder rätt ut i havet, mycket kan göras med exempelvis våtmarker eller lite krokigare diken.  Vi behöver också hitta metoder och system i jordbruket för att kunna återvinna näringen till växter och grödor istället för att den bara rinner ut i vattendrag och hav, säger Thomas Johansson.

På konferensen kommer resultat från EU-projektet Baltic Compass att presenteras. Projektets mål är att visa på hur jordbrukssektorn i Östersjöregionen kan producera livsmedel till regionens cirka 90 miljoner invånare och samtidigt skydda Östersjöns marina liv. Projektet finansieras delvis med pengar från Havs- och vattenmyndigheten.

- I dag vet vi ganska väl vad som händer och sker runt Östersjön. Jag är särskilt nyfiken på att höra hur man i Frankrike, som är ett stort jordbruksland med förhållandevis mycket vatten, arbetar för att motverka övergödning. Kanske vi kan få influenser och idéer från deras arbete som kan användas i Sverige, säger Thomas Johansson.

Från Havs- och vattenmyndigheten medverkar också Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen och med ansvar för exempelvis forskning och miljöövervakning. Hon kommer att öppningstala samt vara moderator vid torsdagens seminarium "Diffuse water pollution from agriculture in Europe".

På konferensen World Water Week delas Stockholm Water Prize — i år går priset till vattenforskare i Sri Lanka. Likaså delas pris, WASH Media Awards , ut till sex journalister för att deras rapportering om vatten, sanitetsfrågor och hygien, bland annat Ngala Killian Chimton från Kamerun och reportaget "The taps have Run Dry".

Här kan du läsa mer om World Water Week.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden