Gå direkt till innehåll
Vatten och avlopp viktig fråga för Havs- och vattenmyndigheten

Nyhet -

Vatten och avlopp viktig fråga för Havs- och vattenmyndigheten

I morgon startar Avloppsdagarna i Stockholm. Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör Björn Risinger är en av talarna.

- Utvecklingen av VA-sektorn har stor betydelse för målen om levande sjöar, vattendrag och hav. VA-sektorn kan bidra i arbetet att förverkliga Baltic Sea Action Plan genom att minska övergödningen och begränsa utsläppen av farliga ämnen, säger Björn Risinger.

Havs- och vattenmyndigheten kommer att arbeta med frågor om vatten och avlopp på flera sätt. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar bland annat för att samordna vattenförvaltningen i Sverige.

- Vi ska se till att rätt insatser görs för att sjöar och vattendrag ska nå god ekologisk status. En förutsättning för att lyckas är att arbetet med vatten och avlopp utvecklas, säger Björn Risinger. Därför är de här frågorna viktiga för Havs- och vattenmyndigheten.

I Havs- och vattenmyndighetens uppdrag ligger också att delta som vatten- och fiskeexpert i samband med tillståndsprövningar av reningsverk. Andra ansvarsområden som berör VA-sektorn är tillsynsvägledning för skyddsområden för vattentäkter respektive enskilda avlopp, ekonomiskt stöd till lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA) och miljöövervakning av sötvatten och hav.

FAKTA:

Avloppsdagarna 2011
”För hållbar drift och hantering av avlopp”
24 och 25 augusti, i Stockholm - Garnisonen konferens, Karlavägen 100
Mer information på arrangörens hemsida

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 010-698 63 42

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar på regeringens uppdrag för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskeresurserna.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Gullbergs Strandgata 15
404 39 Göteborg
Sweden